לוגו איילת

מהנעשה במשרדנו: זכות עיון במסמכי אגודה/ איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

עיון במסמכי אגודה

 

 

בחרתי להקדיש מאמר זה, האחרון שפורסם בעיתון "הזמן הירוק" (נכון לעכשיו…), לנושא שטופל על ידי משרדי לאחרונה, ומעסיק קיבוצים רבים. והוא זכותם של חברים לקבל לידיהם את מסמכי האגודה.

תיאור מקרה – עיון במסמכי אגודה.

באותו מקרה ביקש חבר אגודה לקבל לידיו הסכם שנחתם בין האגודה לבין צד ג.  בשל רגישותו של ההסכם, ולאחר שהוועד קיבל חוו"ד משפטית ממשרדי, התנתה האגודה מתן העתק מן ההסכם בחתימה על כתב סודיות. החבר התנגד לחתימה על כתב סודיות ופנה לרשמת האגודות השיתופיות. בטענה כי זכותו כחבר אגודה ללמוד ולבחון לעומק את ההסכם. החבר ביקש לקבל לידיו את ההסכם מבלי שהדבר יותנה בחתימה על כתב הסודיות.

תגובה לבקשת עיון במסמכי האגודה.

האגודה, באמצעות משרדי, הגישה תגובה לרשמת האגודות השיתופיות. בתמצית נסביר כי סעיף 19 לפקודת האגודות השיתופיות קובע כי: "על כל אגודה רשומה להחזיק אצלה העתק מן הפקודה הזאת ומן התקנות ומתקנותיה של האגודה ורשימת חבריה; המסמכים הללו יהיו פתוחים לעיון במען הרשום של האגודה, חינם אין כסף. באותן שעות שבהן פתוח משרד של האגודה לצרכי עסקיה". תקנה 37 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 קובעת כי: "לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבעה ימים מיום שדרש". תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976 הקובעת: "כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך: (1) פנקס הרישום; (2) העתק תעודת הרישום של האגודה; (3) תקנותיה של אגודה; (4) פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים לזכות האגודה; (5) צו מאת הרשם; (6) כל מסמך אחר בהסכמת הרשם".

פסיקת רשם האגודות השיתופיות לשעבר.

עוד הפנה משרדנו לפסיקתו של מי שכיהן בעבר כרשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן. אשר קבע כי: "אם חבר אגודה מבקש לעיין במסמכים נוספים, מעבר למסמכים המפורטים בתקנות 4 ו-37, עליו לפנות לרשם בבקשה מתאימה ורק אם תתקבל בקשתו יוכל לעיין במסמכים אלו". וכי : "לא לחינם קבע המחוקק מהם המסמכים המותרים לעיון. תוך ביצוע הפרדה מדורגת בין מסמכים הניתנים לעיון כלפי כולי עלמא, מסמכים הניתנים לעיון כלפי חברי האגודה בלבד ומסמכים הניתנים לעיון תוך קבלת אישור הרשם בלבד. הצורך לשמור על האגודה, חבריה או צדדי ג' הבאים עמה במגע מפני פגיעה בפרטיות, סוד מסחרי או כל פרמטר אחר שראוי שמקומו לא יפורסם בציבור, לבטח הובא כשיקול בעניין זה."

חובת הסודיות.

בהתאם לפסיקה זו טענה האגודה, באמצעות משרדנו. כי דרישתה מהחברים להתחייב לסודיות כתנאי לקבלת ההסכם הינה בסיסית, הכרחית וברורה מאליה. עת עסקינן בהסכם מורכב המעגן הסכמות רגישות בעלות היקף כספי ניכר. משרדנו טען כי לכל בר דעת ברור כי דרישת הסודיות מטרתה להגן על האגודה, וכפועל יוצא מכך גם על חברי האגודה. שעה שברי כי הפרה של חובת הסודיות עשויה לחשוף את האגודה לתביעות ולנזקים. עוד טענו כי האגודה ערכה איזון ראוי בין זכותם של החברים לעיין בהסכם מאידך, לבין זכותה להגן על עסקיה.

סיכום – החלטה לגבי סודיות בעיון במסמכי אגודה.

לשמחתי, בהחלטת המפקח האזורי אליו העבירו את התיק לטיפול, אשר נתן ביום 5.9.21. קיבל המפקח את עמדתנו במלואה. וקבע כי עמדה זו מקובלת עליו ו"מדברת בפני עצמה". ובכך למעשה קבע כי הזכות לקבל את ההסכם נתונה לחברים בכפוף לחתימה על כתב הסודיות. הינה כי כן, אין לחברים זכות קנויה לקבל לידיהם באופן אוטומטי הסכמים הנחתמים בין האגודה לצדדי ג'. וכל מקרה ומקרה יבחן לגופו על ידי רשמת האגודות השיתופיות.

 

***  לסיום אאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה!  ***

 

אני מזמינה אתכם להירשם באתר שלי ayelet-raich.co.il. או לשלוח אליי מייל [email protected]. כדי להמשיך ולקרוא את המאמרים ישירות במייל.

 

 

 

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי דיני עבודה וליטיגציה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם כן נכתב אחרת.

 

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

ביטול חוזה עקב עושק או כפיה

הקיבוץ הינו יישות משפטית המסווגת כאגודה. ומטבע הדברים מתקשר בהסכמים רבים ומגוונים. לעיתים הצד המתקשר עם הקיבוץ מבקש לבטלו. בטענה כי הקיבוץ הינו הגוף החזק. וככזה כפה על הצד

Call Now Button