לוגו איילת

רשיון עסק ל- בריכה בקיבוץ מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד נוטריון, בוררת ומגשרת

כידוע, "זרעי קיץ נישאים ברוח, מעירים זכרונות…". אז עם בוא הקיץ ופתיחת עונת הרחצה, ראיתי לנכון לשוב ולהזכיר בפניכם את עמדת הפסיקה נכון לעת הזו. בשאלת החובה להחזיק ברשיון עסק ל- בריכה בקיבוץ. למעשה, פסק הדין האחרון בעניין זה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 10.11.15*. על פסק דין זה לא הוגש ערעור ומאז התפרסם לא ניתנה הכרעה סותרת בבית המשפט המחוזי או העליון. לכן, פסק הדין מהווה עד כה את פסד המנחה בסוגיה הנ"ל ומכאן חשיבותו.

רשיון עסק לבריכת קיבוץ.

השאלה אם קיבוץ חייב להחזיק ברשיון עסק לבריכה שברשותו נדונה בעבר פעמיים בלבד בפני בתי המשפט. בשני המקרים הללו, האחד בשנת 1970 והשני בשנת 2001, קבעו בתי המשפט. כי בריכות השחייה בקיבוצים, המשמשות את חברי הקיבוץ ואורחיהם בלבד, אינן מצריכות רשיון עסק. סוגיה זו שבה ונדונה בפני בית משפט השלום בחיפה. אשר בפסק דין מיום 4.5.15 קבע אף הוא כי בריכת השחייה בקיבוץ רמת יוחנן אינה עסק הטעון רישוי. וזיכה את הקיבוץ מעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. וביניהן הפעלת בריכה ללא רשיון עסק. וכן הפעלת בריכה מבלי לקבל את אישור משרד הבריאות ובתנאים תפעוליים ותברואיים לקויים.
המדינה לא השלימה עם פסק הדין וערערה עליו לבית המשפט המחוזי בחיפה. אשר בפסק דין מיום 10.11.15 הפך את החלטת בית משפט השלום. וקבע כי בריכת השחייה בקיבוץ היא עסק הטעון רישוי.

חוק רישוי עסקים.

עיקר המחלוקת בתיק שנוהל בבית המשפט השלום, נסובה סביב פרשנותו של סעיף 32 לחוק רישוי עסקים. תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). הקובע כדלהלן:. "לענין חוק זה יראו כעסק גם כל עיסוק של חבר-בני-אדם, בין מואגד ובין לא מואגד, אף שאיננו לשם הפקת רווחים. אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) הנהנים היחידים ממנו הם חבריו שהצטרפותם מותנית למעשה בתשלום דמי חבר בלבד; (2) אילו היה מקום העיסוק פתוח לקהל הרחב – היה נחשב כעסק".

פסיקה קודמת.

בית משפט השלום קבע כי הסעיף הנ"ל אינו חל על בריכת שחייה בקיבוץ. ולכן בריכת הקיבוץ איננה מחויבת ברישיון עסק. זאת בהתאם לפסיקות קודמות שעסקו בשאלה זו. אשר לדעת בית משפט השלום למרות השנים הרבות שחלפו מאז שניתנו, יש להותיר את קביעתם על כנה. בהתייחס לעובדה ששוכרי יחידות הדיור בקיבוץ רשאים להשתמש בבריכה, קבע בית משפט השלום. כי אין מדובר בפעילות בעלת אופי וצביון מסחרי. לפיכך, נפסק כי חוק רישוי עסקים אינו חל על בריכת הקיבוץ. וכפועל יוצא גם התקנות השונות החלות רק על מי שבידו רישיון עסק לפי החוק כאמור או על מי שמנהל עסק – אינן חלות על הקיבוץ.

ערעור – חלו תמורות ושינויים.

בערעור טענה המדינה, בין היתר, כי השנים שחלפו והתמורות שחלו בקיבוצים מחייבים אף שינוי בפסיקה. עוד נטען כי לבריכה בקיבוץ משתמשים רבים. ולכן חלה גם לגביה חובת ההגנה על בריאות הציבור מכח דיני רישוי עסקים.

הקיבוץ המשתנה.

בית המשפט המחוזי בחן את השינויים שחלו בקיבוץ רמת יוחנן. ובעיקר את השכרת חדרים בקיבוץ על בסיס מסחרי תמורת תשלום. לדעת בית המשפט, שינוי זה מלמד כי הקיבוץ אינו עוד "משפחה". המקיימת פעילויות המשרתות רק את חבריה וצרכיהם, אלא "משפחה" המקיימת עסק של השכרת חדרים. כאשר חלק מתנאי השכירות היא זכות שימוש בבריכה. המדובר בטובת הנאה שוות כסף. כלומר, המדובר בבריכה המשמשת גם את עסק ההשכרה.

בריכת שחיה בתשלום.

משכך, מלבד העובדה כי חברי הקיבוץ מעוניינים בקיום כל התנאים בבריכה המבטיחים את שלומם ואת בריאותם הם. נוסף כאן גם המימד העסקי של ההשכרה ועימו גם המימד הציבורי. לפיו חובת המדינה להגן על אותם דיירים וכל הבאים לבריכה. אמנם, הוברר כי הקיבוץ משכיר יחידות דיור. וכי השוכרים משלמים דמי שכירות עבור המגורים ורשאים להשתמש בבריכה, ללא תוספת תשלום. אולם, משהשימוש בבריכה נעשה כחלק מתנאי השכירות, ולמעשה חלק מהמושכר, צובע עסק השכירות את הבריכה בצביון עסקי. ויש לראות בה חלק מהעיסוק המסחרי של ההשכרה. בית המשפט קובע כי התוצאה המתחייבת מכך היא החלת חובת הרישוי על הבריכה.

השכרת יחידות דיור.

עוד נקבע, כי נוכח הצביון העסקי הנגזר מעסק השכרת היחידות. ונוכח המשתמשים רבים בבריכה שאינם חברי קיבוץ. מטרותיו ותכליותיו של החוק מחייבות ומצדיקות החלת החוק על בריכת הקיבוץ. זאת, בשל האינטרס הציבורי להגן על אותם משתמשים נוספים. וגם בשל הציפייה הסבירה של המשתמשים השונים בבריכה. שהבריכה תעמוד בכל דרישות הבטיחות, הבריאות וכיוצ"ב.

חובת רישוי.

עם זאת, את השאלה האם יש להחיל חובת רישוי גורפת, ללא קשר לשאלה אם מתקיים צביון עסקי, על כל הבריכות בכל הקיבוצים, השאיר בית המשפט בצריך עיון. בית המשפט אף מציין כי ספק בעיניו אם יש לראות את כל הבריכות בכל הקיבוצים כמקשה אחת המחייב קביעת כלל אחיד לכולן ואף ספק רב אם על פי המצב התחיקתי דהיום, אמנם חלה חובת רישוי על הבריכות בכל הקיבוצים.

סיכום – אין החלטה גורפת.

לפיכך, נכון לעת הזו, השאלה אם בריכה בקיבוץ מהווה עסק הטעון רישוי, תבחן בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה. לאור חשיבות הנושא והחשיפה הפלילית שבצדו, אנו ממליצים כי קיבוצים יחזיקו בידם חוות דעת משפטית שתבחן את מעמדה של הבריכה שבתחומם, מבעוד מועד.


*ע"פ (מחוזי-חי') 38096-06-15 מדינת ישראל נ' קיבוץ רמת יוחנן, אגודה שיתופית 70001099 בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל (פורסם בנבו, 10.11.2015).

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

אכיפה בררנית של עבירות בנייה במושב

חברים רבים במושב עושים שימוש חורג במבנים החקלאיים שברשותם. אולם הועדה המקומית הגישה כתב אישום רק נגדי. זו אכיפה בררנית. מה באפשרותי לעשות?   שימוש חורג

ערבון
עיקול קצבת חבר עוזב

מעת לעת פונים אלי מרכזי משקים בקיבוצים המיוצגים על ידי משרדי. לאור הטיפול הנדרש ב"עיקולי צד ג'". המוטלים על ידי נושים של עובדים בקיבוץ או

Call Now Button