אחריות נושאי משרה

כבכל עסק, גם בקיבוץ מכהנים בעלי תפקידים המוגדרים כ"נושאי משרה". אלו יכולים להיות נושאי משרה בקיבוץ עצמו או בתאגידים שבבעלותו. על נושאי המשרה, אשר מתווים את מדיניות העסקים שתחת ניהולם ומקבלים את ההחלטות לגביו, מוטלות חובות על פי החוק. שהפרתן עלולה לגרור הטלת חבות על נושא המשרה לנזק שנגרם לעסק.

תביעת קיבוץ נגד תאגיד.

כך, במסגרת פסק דין בן למעלה ממאה עמודים שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בנצרת*. כבוד השופט זיאד הווארי קיבל, באופן חלקי, תביעה של קיבוץ ותאגיד המדגה שבבעלותו. והטיל אחריות אישית על חברי הועד הממונה בתקופה הרלוונטית לתביעה. אשר חויבו לפצות את הקיבוץ בסכום הנזק שנגרם לו ולמדגה עקב מחדליהם. בגובה של עשרות למאות אלפי ₪. לאור חשיבות הדברים בחרתי להקדיש את מדורי לסוגיה זו.

נושאי משרה.

נושאי המשרה הם, למשל: מנכ"ל עסק קיבוצי, דירקטורים של תאגיד קיבוצי ומנהל עסקים של הקיבוץ. ההגדרה מצויה בסעיף 1 לחוק החברות תשנ"ט – 1999. הקובע מגדיר: "נושא משרה – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי. כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.  וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי".
על נושאי המשרה בתאגיד מוטלת חובת זהירות באופן אישי. חובה זו מוטלת גם על נושאי משרה בתאגיד מסוג אגודה שיתופית ועל חברי וועד האגודה.

אחריות נושאי משרה.

בחוק החברות נקבע כי על נושא משרה לפעול "ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות. ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים. לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו. או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו. ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעולות כאמור".

חובת אמונים.

כך גם על פי החוק נושא משרה חב חובת אמונים לתאגיד. ועליו לנהוג בתום לב ולטובתו. בכלל זה על נושא המשרה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים. בין מילוי תפקידו בתאגיד לבין מילוי תפקיד אחר שלו. או לבין ענייניו האישיים. כמו כן עליו להימנע מניצול הזדמנות עסקית של התאגיד. במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר. הפרת חובת האמונים של נושא משרה היא למעשה כהפרת חוזה ההתקשרות של אותו אדם עם התאגיד.

תביעה.

תאגיד אשר נפגע מפעולה של נושא משרה בו, עשוי לתבוע בעילה נזיקית. את אותו נושא המשרה שגרם לו נזק.

מנגד יש לזכור כי לא כל החלטה פחות טובה של נושא משרה תגרור קביעה בבית המשפט כי מדובר ברשלנות. קיימת חזקת תקינות הנובעת מהחלת הכלל של שיקול דעת עסקי. רק במקרים מהותיים, בהם יוכח שברור כי החלטות נושא המשרה התקבלו באופן בלתי מקצועי. היו נגועות באינטרס אישי או נבעו משיקולים זרים. יתערב בית המשפט ויפסוק פיצויים לטובת הגורם שניזוק.

אחריות נושאי משרה בעניין הנדון.

פסק הדין בעניין המדגה של הקיבוץ סיפק דוגמאות להתנהלות לא מקצועית של נושא משרה. כך למשל צוין כי אותו נושא משרה הסתפק בקבלת מידע באופן פאסיבי ולא אסף מידע מהימן בעצמו, לא בחן את המסמכים המוגשים בפניו ולא בדק את החלטות ההנהלה לפני שהוא חתם על כך שהוא קיבל החלטה עסקית. כך גם נושא המשרה לא ניסה לייעל או לשפר את המצב בעסק של הקיבוץ ואף לא נקט בפעולות נגד גורם, סוחר דגים, עם חובות בהיקפים של מיליוני ש"ח ללא כל בטחונות.

המלצה על ייעוץ משפטי (גם) בנושא אחריות נושאי משרה.

זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות לתביעות שמדגישות את הצורך בליווי משפטי שוטף גם לתאגיד שבבעלות קיבוץ. תשומת הלב מופנית בעיקר לכך שדברים היו יכולים להימנע בשלבים מוקדמים כגון סיוע בטיפול בחובות, ניסוח הסכמים עם בטוחות מתאימות המותאמות לכל עסקה, מענה בשם נושאי המשרה שהינם ללא ידע משפטי לפניות של גופים המלווים על ידי עורכי דין בעלי ידע משפטי בעניינים העשויים להגיע לפתחו של בית משפט ועוד. בעניין זה עליכם לדעת כי אף אם הנזק נגרם לתאגיד עצמו, גם עליו חלה החובה להקטין את נזקיו, אחרת, לדוגמא אם יש שיהוי בגביית חוב או יצירת נזקים נוספים, בית המשפט עשוי לקבוע השתתפות בתשלום אחוזים מהסכום שנדרש לפיצוי, כאשם תורם.


* תא (נצ') 4663-11-11 קיבוץ תל-יוסף נ' אבי בן אהרון  (29.12.2016, פורסם בנבו).

*    המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.            הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם נרשם אחרת.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

קיזוז פנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש

מטרת תוכניות הפנסיה השונות. הינה להבטיח לאדם העובד ולשאיריו התלויים בו, המשך קבלת הכנסות. שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה.

ביטול חוזה- אימתי?

מצאתי כי את מרכזי המשקים בקיבוצים מטרידה לעיתים השאלה- חתמנו על הסכם, אפשר לבטל אותו?.  מדובר בשאלה מורכבת, שכן הכלל המנחה בשיטת המשפט הישראלית הוא

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ