לוגו איילת

שינוי סיווג הקיבוץ ל- קיבוץ מתחדש

השינוי מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש הינו שינוי בעל השלכות רבות. המשפיעות על הקיבוץ והחברים בו. כפי הידוע לכם המדובר בשינוי מהותי ויסודי באופיו של הקיבוץ. בעקרונותיו ובאורחות החיים של חבריו. לפיכך, המעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש אינו עניין של מה בכך. ובכל מקרה תנאי לשינוי הסיווג הינו קבלת אישורו של רשם האגודות השיתופיות.

רשם האגודות השיתופיות.

רשם האגודות לא נותן אישורו לשינוי הסיווג באופן אוטומטי. ולכן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מתאים. עת מעוניינים חברי הקיבוץ לשנות את סיווג הקיבוץ.

מעבר לסיווג קיבוץ מתחדש.

ממש לאחרונה ניתנה על ידי רשם האגודות השיתופיות* החלטה. העוסקת בבקשת הקיבוץ לשנות את סיווגו מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. מההחלטה עולה כי יש לדקדק בהוראות התקנון והדין. עת מבקשים לקבל החלטה לשינוי הסיווג. הרוב הדרוש לקבלתה והקוורום המתאים.

תיאור מקרה – שינוי תקנון הקיבוץ לקיבוץ מתחדש.

עסקינן בקיבוץ שהגיש לרשם בקשה לרישום תיקון לתקנון הקיבוץ. באופן המאפשר את שינוי אורחות החיים בקיבוץ. וסיווגו כקיבוץ מתחדש במקום הסיווג הנוכחי שלו כקיבוץ שיתופי. הקיבוץ טען, בין היתר, כי השינוי הגדול נעשה לפני כחמש שנים. עת התקבלה באסיפה הכללית החלטה "עקרונית". על שינוי אורחות החיים בקיבוץ. לטענת הקיבוץ החלטה זו התקבלה ברוב גדול. מתוך כלל חברי הקיבוץ.

משמעות שינוי הסיווג.

הרשם דחה את הבקשה. ונימק זאת, בין השאר, בכך שההחלטה לתקן את התקנון. ולסווג הקיבוץ כקיבוץ מתחדש. הינה אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שיכולות להיות בחיי הקיבוץ. המדובר בהחלטה בעלת חשיבות מכרעת. בכל הקשור לזכויות היסוד של חברי הקיבוץ ואורחות חייהם. ההחלטה מעבירה, בין היתר, את נטל ההתפרנסות של החברים מהקיבוץ. אל החברים עצמם. דבר שיש בו להשפיע באופן חסר תקדים על זכויותיהם של חברים. שכושר התפרנסותם נמוך משל אחרים. ההחלטה משפיעה על זכויותיהם של חברים שיש להם מקומות עבודה או פרנסה מחוץ לקיבוץ. מול אלו שאין להם ועל זכויותיהם של פנסיונרים.

בעלי מוגבלויות.

ההחלטה משפיעה גם על בעלי מוגבלויות בגילים שונים, אשר במשך שנים הסתמכו על ההסכמה שעמדה בבסיס החיים בקיבוץ שלפיה "כל אחד עובד לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו". כך למשל, בקיבוץ השיתופי לא נעשו ברוב המקרים הפרשות לפנסיה או לביטוח סיעודי, מאחר שלכל חבר/ה הייתה זכות לקבל שכר באותו שיעור כמו כל החברים האחרים. כאשר החברים המבוגרים כבר לא היו מסוגלים לעבוד מחמת זקנה או מחלה או אובדן כושר עבודה, הקיבוץ היה זה שדאג לכלכלתם, למחסורם ובמקרה הצורך, גם למילוי הצרכים הסיעודיים שלהם. הסדרים אלה משתנים לחלוטין עם המעבר למודל של קיבוץ מתחדש, המתאפיין בדרך כלל בשכר דיפרנציאלי, הסדר שבו כל חבר/ה מקבל/ת שכר בהתאם להשתכרותו/ה בפועל. כפועל יוצא, בקיבוץ המתחדש התגייסותו של הקיבוץ לעזרת החברים שאינם מסוגלים לעבוד אינה אוטומטית יותר, כפי שהיתה בקיבוץ השיתופי, אלא מותנית ומוגבלת בסכומים ובמבחני יכולת השתכרות.

ההחלטה על קיבוץ מתחדש.

לאור ההשלכות הכבדות של ההחלטה על מעבר מצורת חיים אחת לאחרת, מן הראוי כי ההחלטה על כך תתקבל מכוח הסכמה רחבה ככל האפשר של חברי הקיבוץ אשר היו שותפים להסכמה הקודמת. על הרשם לבחון ולבדוק, גם בקיבוץ המתנהל כבר בפועל כקיבוץ מתחדש, אם ההחלטות על תיקון התקנון ושינוי אורחות החיים התקבלו כדין, ואם התנאים שהוצבו בתקנות הערבות ההדדית אכן מולאו ככתבם וכלשונם. כמו כן, על הרשם לבדוק ולהבטיח שהליך קבלת ההחלטה על השינוי נעשה ברוב הדרוש והבטחת זכויותיהם של האוכלוסיות שעלולות להיפגע מהשינוי.

החלטה – דחיית הבקשה.

בקשתו של הקיבוץ נדחתה על ידי הרשם לאור כך שההחלטה על שינוי התקנון התקבלה באסיפת חברים שלא ענתה על דרישות הקוורום הקבוע בתקנון, קרי, רוב של 75% מבין חברי הקיבוץ כתנאי לתיקון התקנון. רוב זה לא הושג במקרה זה, אלא רוב של 72% מהחברים בקיבוץ. עוד התייחס הרשם בהחלטתו לעובדה, כי ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית נתקבלה כהחלטה רגילה ולא כהחלטה מיוחדת על שינוי תקנון. כפועל יוצא מכך, ההחלטה על תיקון התקנון אשר התקבלה באסיפה הכללית אינה תקפה ועל הקיבוץ לחזור ולקיים הצבעה חוזרת בקוורום וברוב הנדרש בתקנון.

* (חי') 1228/ קיבוץ עין חרוד מאוחד נ' (ניתן על ידי מירון הכהן, עו"ד, רשם האגודות השיתופיות, פורסם בנבו, 18.11.2014).

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

צוואה ומחלת נפש

תיאור מקרה – אי כשירות. פנתה אליי א', חברת קיבוץ ממרכז הארץ, בגרון חנוק ובעיניה דמעות וסיפרה כי אמה סבלה מבעיות נפשיות. ולכן, דחוף דחוף,

שלילת פיצויי פיטורין

"אני רותח", כך פתח שיחה עימי מרכז משק באחד הקיבוצים שאני מלווה. לאחר שסיפר לי כי מנהל המפעל תפס את אחד העובדים השכירים מבצע עבירת

ביטול חוזה עקב עושק או כפיה

הקיבוץ הינו יישות משפטית המסווגת כאגודה. ומטבע הדברים מתקשר בהסכמים רבים ומגוונים. לעיתים הצד המתקשר עם הקיבוץ מבקש לבטלו. בטענה כי הקיבוץ הינו הגוף החזק. וככזה כפה על הצד

Call Now Button