לוגו איילת

קיזוז פנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש

מטרת תוכניות הפנסיה השונות. הינה להבטיח לאדם העובד ולשאיריו התלויים בו, המשך קבלת הכנסות. שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה. הפנסיה היא למעשה המשכורת לאחר הפרישה מהעבודה. מהו "קיזוז פנסיה" ע"י הקיבוץ?

פנסיה בקיבוץ המתחדש.

בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש). התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות"). על קיבוץ מתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה. באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית. סעיף 1 לתקנות האמורות קובע. כי סכום הגמלה הפנסיונית הינו 35% מהשכר הממוצע כפי שהוא מוגדר בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995. יחד עם זאת, תקנה 3(ד) לתקנות קובעת. כי הקיבוץ רשאי לנכות מהסכום הפנסיוני שעליו לשלם כל סכום שנצבר על שם החבר. או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי פנסיוני. למעט קצבאות הביטוח הלאומי. כך למשל, במקרה בו חבר בקיבוץ מתחדש עובד מחוץ לקיבוץ, ואותו גורם חיצוני צובר עבורו כספים לפנסיה. אזי הקיבוץ רשאי לנכות סכומים אלו מהסכום הפנסיוני שעליו לשלם לחבר בהגיעו לגיל פרישה. ("קיזוז פנסיה").

ביטוח מנהלים.

הדברים פשוטים, כאשר מדובר בכספי פנסיה הנצברים לזכות החבר בגורם החיצוני בטרם הגיעו לגיל פרישה, שאז כאמור רשאי הקיבוץ לנכותם. אולם, במקרה שנדון לאחרונה בבית משפט השלום בנצרת* עלתה שאלת זכותו של הקיבוץ. לנכות מהסכומים הפנסיונים שעליו לשלם לחבר, את כספי ביטוח המנהלים. אשר קיבל התובע בגין עבודתו במפעל חיצוני לאחר הגיעו לגיל פרישה.

תיאור מקרה – עבודת חבר בקיבוץ ומחוצה לו.

באותו עניין, התובע, חבר הקיבוץ, עבד במהלך כל השנים עד יציאתו לגמלאות למען הקיבוץ. ושכרו הועבר לקיבוץ. לאחר יציאתו לגמלאות, עבד התובע במשך מספר שנים במפעל חיצוני לקיבוץ. ובתקופה זו נצברו עבורו כספים בקרן ביטוח מנהלים. התובע לא חלק על העובדה כי כספים אלו נותרו בחזקתו. אולם כאמור, בין הצדדים נתגלעה מחלוקת בשאלה, האם התובע זכאי לפנסיה מהקיבוץ בגין שנות עבודתו טרם יציאתו לגמלאות בנוסף לכספי ביטוח המנהלים שקיבל. או שמא רשאי הקיבוץ לקזז סכומים אלו מרכיב הפנסיה מתקציב התובע. יצוין כי אף בתקנון הקיבוץ נקבע. כי הקיבוץ לא ישלם קצבת פנסיה לחבר שקיימת לו קצבה מגורם חיצוני. בסכום הקצבה שהחליט עליו הקיבוץ.

הפרשת פנסיה ע"י מקום עבודה מחוץ לקיבוץ.

במסגרת הראיות שהוצגו בפני בית המשפט העידו מטעם הקיבוץ שני חברים אשר אינם מקבלים פנסיה מהקיבוץ. וזאת בשל כך כי עבדו במפעל חיצוני לקיבוץ אשר הפריש עבורם כספים לפנסיה בתקופת עבודתם. אלא שבית המשפט קבע כי קיים הבדל מהותי בין המקרה של התובע למקרה של אותם חברים. שכן בניגוד לאותם חברים, בטרם הגיע התובע לגיל פרישה לא נצברה עבורו פנסיה על ידי גורם חיצוני. לפיכך, לא ניתן לגזור גזירה שווה מעניינם של חברים אלו לעניינו של התובע. אין בעובדה שהם אינם מקבלים פנסיה מהקיבוץ מאחר והם מקבלים פנסיה ממקור חיצוני בכדי ללמד, כי התובע אינו זכאי לקבל פנסיה מהקיבוץ. בשל כספי ביטוח המנהלים אשר קיבל בגין תקופה אחרת. ולא בגין התקופה אשר בה נצברו עבורו כספי הפנסיה (היינו בגין התקופה שעבד לאחר גיל הפרישה).

החלטה בהסכם קודם.

לצורך הכרעה בשאלה שפורטה לעיל פונה בית המשפט להליך משפטי קודם שניהלו הקיבוץ והתובע, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכם פשרה. בו נקבע, בין השאר, כי כספי ביטוח המנהלים אשר קיבל התובע עם סיום עבודתו במפעל החיצוני "יישארו בידי התובע, הינם שלו וייחשבו כנכס חבר". בית המשפט מגיע למסקנה כי כוונת הצדדים בהסכם הפשרה הייתה, כי הכספים יוותרו בידי התובע כ"נכס חבר". אשר אינו מנוכה מכספי הפנסיה אשר משלם הקיבוץ במסגרת התקציב המובטח. אותו התחייב לשלם לתובע במסגרת הסכם הפשרה. בנסיבות אלו, בית המשפט מקבל את טענת התובעים. לפיה חובתו של הקיבוץ לשלם להם את מלוא הפנסיה במסגרת התקציב המובטח אינה קשורה לכספי ביטוח המנהלים. אשר צבר התובע בעבודתו במפעל החיצוני לאחר יציאתו לגמלאות. ואשר הוגדרו במסגרת הסכם הפשרה כ"נכס חבר" ולא כמקור פנסיוני. לפיכך, במקרה זה נקבע כי אין לקזז את כספי ביטוח המנהלים אשר קיבל התובע מכספי פנסיה. אשר נצברו עבורו במהלך תקופת עבודתו עד הגיעו לגיל פרישה.

קיזוז פנסיה.

חשוב לציין, כי מדובר בהכרעה הנכונה למקרה הספציפי. ואשר ניתנה לאור פרשנותו של בית המשפט את ההסכם שנחתם בין הצדדים. עם זאת, מוצע ללמוד מההכרעה. כי על מנת למנוע חילוקי דיעות, על הקיבוץ להבהיר מפורשות מול החבר את זכותו. לקזז מכספי הפנסיה גם כספים הנצברים לעובד מעבודתו לאחר גיל פרישה.

 

* תא (נצ') 17584-05-12 אליהו ליש נ' קיבוץ כנרת (פורסם בנבו, 11.6.14).

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

ירושת משק חקלאי
ירושת משק חקלאי

אחד הבנים מונה כבן ממשיך על ידי הוריו. כעבור שנים רבות, לאחר פטירת האב,  העבירה האם בצוואתה את המשק לבתה. לאחר שזו טיפלה בהורים עד לפטירתם. מי זכאי לקבל

Call Now Button