לוגו איילת

הרמת "מסך ההתאגדות" מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

מעת לעת פונים אלי לקוחות  המיוצגים על ידי משרדי ומספרים על מקרה מקומם. שבו נקלעה חברה שעבדה עימם לחובות. ואז, על מנת להמשיך את פעילות החברה מחד, ולהתחמק מתשלום החובות להם ולאחרים מאידך. פתחו בעלי החברה חברה חדשה תוך שהם משאירים אותם מול שוקת שבורה. השאלה השכיחה בשיחות אלו היא "האם יש מה לעשות?". – והתשובה היא בהחלט שכן. במקרה כזה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה כי ירים את "מסך ההתאגדות" שבין החברה החייבת לבעליה. או בינה לבין החברה החדשה. באופן שבו יהיו האחרונים חייבים בחובות החברה החייבת. כמו כן ניתן לבקש לחייב את נושאי המשרה בחברה בחובות מכח אחריותם האישית. אמנם מדובר בסעד שלא ניתן כדבר בשגרה, אך במקרים המתאימים בית המשפט נעתר לבקשה מעין זו. כך היה למשל בפסק דין שניתן לאחרונה (18.6.18) בבית משפט השלום בנצרת שאסקור בפניכם.

תיאור מקרה – הקמת חברה חדשה.

באותו עניין טען התובע כי כנגד החברה הנתבעת ניתן פסק דין לטובתו. בגינו נפתח תיק הוצל"פ, אך התובע לא הצליח לגבות את החוב. הנתבע, שהיה בעל מניות יחידי ודירקטור יחידי של החברה הקים כעוסק מורשה עסק חדש בשם "אדום ירוק". במטרה להבריח כספים וזכויות של הנתבעת. לטענת התובע, הנתבע המשיך את פעילות החברה באמצעות אדום ירוק. מאותו מקום, עם אותו ציוד, תוך שימוש באותו מוניטין ובאותו אתר אינטרנט. במטרה לחמוק מחובות החברה. התובע טען כי מדובר בעסק שנועד להמשיך במרמה את פעילות הנתבעת. ולפיכך, יש זהות בין הנתבעת לנתבע ויש להרים את מסך ההתאגדות בינו לבין הנתבעת.

טענות הנתבע. 

מנגד טען הנתבע כי הנתבעת נמצאת במצב קיפאון וללא פעילות כבר 3 שנים. הנתבע הכחיש כי הבריח כספים מהנתבעת. וכן טען כי כתובת הנתבעת השתנתה, כי רכש את המוצרים שאדום ירוק מוכרת מכספו האישי. וכי אתר האינטרנט של החברה פתוח רק מאחר שאינו יודע כיצד לסגרו.

דיון – הרמת מסך ההתאגדות.

בית המשפט מדגיש בראשית פסק דינו כי אמנם המדובר בסעד קיצוני. שיש לעשות בו שימוש זהיר ביותר במקרים חריגים ולא כדבר שבשגרה. יחד עם זאת, מטרת דוקטרינת הרמת המסך נותרה כשהייתה. והינה למנוע שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה. כדי לממש מטרה בלתי כשרה הרצויה לבעל המניות.

חובות.

בית המשפט קובע כי בענייננו תיק ההוצל"פ כנגד הנתבעת נפתח ביום 7.12.15. ומועד פתיחת העסק החדש היה כבר ביום 1.1.16. סמיכות למועדים הנ"ל, כשמדובר בעסק שהכנסה משמעותית ממנו באה מאותו תחום עיסוק, מדליקה נורה אדומה. ומעוררת חשד לטעם בגינו החל הנתבע לפעול כעוסק באותה פעילות שקודם בוצעה באמצעות הנתבעת. העברת הפעילות של הנתבעת למסגרת עסקית חדשה מיד לאחר מתן פסק הדין, מצביעה על כך. שהטעם היה הרצון להמשיך את פעילות הנתבעת ללא עמידה בתשלום החוב. הודגש כי אין בעצם רצונו של הנתבע לשקם עצמו כדי להצדיק פגיעה בתובע. אשר זכה בפסק דין לטובתו והוא זכאי לגבותו. גם לנושים יש מחויבויות והתחייבויות. ואין להעדיף את "פתיחת הדף החדש" ע"י הנתבע, על פני זכותו של התובע לקבל את כספו.

אדום ירוק.

עוד קובע בית המשפט כי גם אם ברשם החברות מופיעה כתובת ישנה של הנתבעת הרי עיון בצילום מאתר האינטרנט של הנתבעת, מעלה כי הכתובת העדכנית המופיעה באתר הנתבעת כיום הינה כתובתו של הנתבע ועסקו אדום ירוק, ואף מספר הטלפון המופיע באתר של הנתבעת הינו מספר הטלפון של הנתבע ועסקו אדום ירוק.

דמיון העסקים, ולכן אפשרות להרמת מסך ההתאגדות.

עוד אישר הנתבע בחקירתו כי פנה ללקוחות של הנתבעת וביקש לשנות את ההתקשרות מהנתבעת לאדום ירוק ולאחר מכן תיקן וטען כי אנשים פנו אליו. מכל מקום מייד בהמשך תשובתו, אישר הנתבע כי למעשה מכר במסגרת אדום ירוק מלאי של הנתבעת(!!!). אלא שעל מנת שמלאי זה, או ההכנסות ממכירתו, לא יעוקלו, נעשתה המכירה במסגרת אדום ירוק. כך נטל הנתבע את התמורה עבור מכירת המלאי של הנתבעת לכיסו הפרטי, חלף תשלומו ע"ח החוב הפסוק. כמו כן העיד הנתבע כי אדום ירוק רוכשת מוצרים מאותם ספקים שמהם רכשה בעבר הנתבעת. הנתבע גם אישר כי רואה החשבון שהיה לחברה, הוא אותו רואה חשבון של אדום ירוק וכי הנתבע הוא זה שהיה מורשה חתימה ואחראי על הנפקת חשבונות בנתבעת והוא אף מורשה החתימה ומנפיק החשבוניות באדום ירוק. כמו כן הוכח כי רשימת הלקוחות של שני העסקים דומה.

אחריות אישית והרמת מסך ההתאגדות.

כל הסימנים שפורטו לעיל, ועוד נוספים, מביאים את בית המשפט למסקנה כי קיימת זיקה חזקה בין הנתבעת לעסק החדש שהקים הנתבע על מנת להמשיך את פעילות הנתבעת, תוך התחמקות מתשלום חובותיה ויש בכך להצדיק הרמת מסך ויחוס חוב הנתבעת לנתבע.
כמו כן קובע בית המשפט כי יש הצדקה לחייב את הנתבע בחובות הנתבעת גם מכח אחריותו אישית כמנהל החברה, בשעה שפעל בחוסר תום לב וברשלנות.

פסק הדין.

לאור כל האמור מקבל בית המשפט את התביעה ומחייב את הנתבע בחוב הנתבעת לפי פסק הדין שניתן כנגדה.

ת"א (שלום נצ') 26752-09-17 יצחק דהן נ' קידי- קיט י.ד.ע בע"מ (פורסם בנבו, 18.06.2018)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
   = "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

ביטול חוזה- אימתי?

מצאתי כי את מרכזי המשקים בקיבוצים מטרידה לעיתים השאלה- חתמנו על הסכם, אפשר לבטל אותו?.  זוהי שאלה מורכבת, שכן הכלל המנחה בשיטת המשפט הישראלית הוא

הארכת תקופת כהונת ועד הנהלה

שאלה: במושב בו אני מתגורר, החליטה האסיפה הכללית על הארכת תקופת כהונת ועד ההנהלה. האם הדבר חוקי? תשובה: כמי שמלווה באופן שוטף מושבים ובמסגרת זו

Call Now Button