לוגו איילת

היכן תידון שאלת הזכאות לשיוך דירה נוספת? / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

תקנוני הקיבוצים כוללים מנגנון ליישוב סכסוכים במסגרת בוררות. אולם, על פי הדין והפסיקה, ישנם עניינים שאי אפשר להביאם בפני בוררות. משום שאינם בגדר "עסקי אגודה" או שהם עניינים בעלי אופי "חוקתי".

בית המשפט המחוזי בנצרת נתן פסק דין לאחרונה. (3.8.20)*. הוא דן בשאלה האם טענת זכאות לקבלת דירה נוספת במסגרת הליך שיוך היא בתוך אותם סייגים. ולכן צריכה להישפט בבית משפט ולא בבוררות. כיוון שמצאתי שמחלוקות בין הקיבוץ לחברים או יורשים בנוגע לשיוך דירה הינן שכיחות, בחרתי לסקור בפניכם את עיקריו.

תיאור מקרה – שיוך דירה.

התובעים באותו עניין הם חברי קיבוץ. אשר בשנת 2010 עברו להתגורר יחדיו ונולדו להם שני ילדים, עד שבשנת 2018 נפרדו. באותו קיבוץ מתקיים הליך של שיוך דירות לחברים. טענת התובעים בתביעתם, היא כי כל אחד מהם זכאי לשיוך דירה נפרדת עבורו. הקיבוץ, מאידך, סבור כי זכאות השיוך היא לשני התובעים כאחד, קרי – שיוך של דירה אחת. וכי חל בעניינם הסדר ספציפי שקבע הקיבוץ עבור זוגות שנפרדו לאחר שנת 2010 ועד למועד יישום השיוך בפועל. זוהי תמצית המחלוקת מושא התביעה.

בוררות.

לאחר קבלת התביעה הגיש הקיבוץ בקשה לעיכוב ההליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות. בטענה שעל הסכסוך בין הצדדים חלה תניית בוררות מוסכמת. הקיבוץ התבסס בבקשתו על סעיף 1(א) לפרק ו' לתקנון הקיבוץ. בו נקבע כי: "סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ או לבין חבר אחר, הקשור לשיוך הדירות לחברים ו/או הנובע ממנו. יתברר בבוררות בהתאם למנגנון שיקבע בהחלטת האסיפה לעניין זה". עוד הפנה הקיבוץ גם להחלטת אסיפה מיום 1.3.2007. בה הוגדר מנגנון ליישוב סכסוכים בהליכי השיוך בין חברי הקיבוץ לקיבוץ. ונקבע כי סוגיות שלא יפתרו באמצעות הליכי בירור פנימיים יועברו לוועדת בוררות.

התובעים טענו מנגד כי דין בקשת הקיבוץ להידחות, שכן עניינה של התביעה הוא מחלוקת שאיננה מתאימה להתברר בבוררות. בין השאר טענו התובעים כי תביעתם מעלה סוגיות חוקתיות או מעין חוקתיות. נוכח הטענה להפליה לרעה של התובעת לעומת אחרים, ולנוכח מהותו של השיוך, טענות שאינן מתאימות להידון בבוררות.

פסק דין – שאלת החוקתיות.

בפסק דינו חוזר בית המשפט על ההלכה שקבע בית המשפט העליון, בחודש מאי האחרון. בעניין כפר שיתופי נהריה (רעא 959/20). לפיה את שאלת קיומו של "עניין חוקתי" צריך לבחון בבחינה כפולה, הן במובן הרחב של המושג, והן במובנו הצר.

באשר לשאלת החוקתיות במובנה "הרחב". בית המשפט קובע כי בהתאם לפסיקה בד"כ אלו עניינים בעלי חשיבות עקרונית-כללית. עניינים הנוגעים לליבת עקרונות המשטר והמשפט. או הנוגעים ישירות לפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות. ביחס לעניינים מסוג אלה, יש חשיבות לכך שההכרעה לא תהיה בבוררות. שכן היא מסגרת "פרטית" אשר פעמים רבות אינה כפופה לכללי המשפט המהותי והדיוני. ואין בה שקיפות ומערכת בקרה המאפיינת את ערכאות השיפוט הרגילות. 

בית המשפט קובע כי בענייננו, זהו אינו עניין בעל "אופי חוקתי" מעין זה. הסכסוך בין הצדדים משקף מחלוקת פרטנית לגבי אופן היישום של החלטות בעניין שיוך דירות בקיבוץ. אין הוא מעורר שאלות בעלות אופי חוקתי כללי. שאלות היורדות לשורש חוקיות ההסדרים בהם הוא עוסק או של פגיעה בזכויות יסוד.

העובדה כי התובעים מעלים טענה לאפליה לעומת אחרים, במסגרת יישום הסדרי השיוך בקיבוץ. איננה הופכת את המחלוקת לעניין חוקתי שאיננו יכול להתברר בבוררות. אלא זו טענה שעוסקת בנסיבות ספציפיות ושיש לבוחנה לכל היותר בצורה אגבית לצורך הגעה להכרעה.

לעניין המובן הצר, על-פי הפסיקה. בגדר זה הכניסו, למשל, סכסוכים ביחס לעצם חוקיותם של גופים/אורגנים רלוונטיים למחלוקת. ביחס לליבת החוקיות של פעולתם והחלטותיהם או עניינים אחרים בעלי השלכה רוחבית והשפעה רחבה. ענייננו שלנו, קובע בית המשפט, אינו בא בגדר אלה. התביעה איננה תוקפת את עצם ההחלטה לשייך דירות לחברי הקיבוץ, את עקרונות השיוך או כל מישור אחר שניתן לסווגו כעקרוני. זו אף אינה מחלוקת על עצם זכאות התובעים לשיוך, אלא על אופן יישום הזכאות.

סיכום / תוצאות – הפניית נושא שיוך דירה לבוררות.

בית המשפט קובע כי אי אפשר לומר כי במחלוקת קיימות שאלות כלליות ורוחביות. אלא כאמור הסכסוך הוא בעל אופי יישומי-פרטני ומשמעותו סכסוך פנימי בין הצדדים. סכסוך שאלה מאפייניו אין מניעה לברר בבוררות.

לאור האמור לעיל, בית המשפט מקבל את הבקשה ומורה על עיכוב ההליכים בתיק לצורך העברת הסכסוך לדיון בבוררות.

 

*ת"א (מחוזי נצ') 36044-10-19 קיבוץ אפיקים, אגש"ח בע"מ נ' אוליאל לילך (פורסם בנבו, 03.08.2020)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם כן נכתב אחרת.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL. ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

טענת Not in My Backyard) NIMBY)

המציאות המודרנית והחברתית בישראל, כמו במרבית המדינות בעולם. מכירה בצורך הבסיסי, ההכרחי והקיומי, של מדינה, לספק שירותי תעופה בטיחותיים ויעילים לכלל אזרחיה. ולאלו הבאים והיוצאים

Call Now Button