רוצה להגיש הצעה למכרז- שים לב!

קיבוצים ומושבים רבים ניגשים, כעניין שבשגרה, ל- מכרזים שמפרסמות הרשויות. ומתמודדים על הזכות לספק להן את תוצרתם. הואיל ועל פי רוב, זכייה במכרז משמעותה הגדלת היקף המכירות של המפעל. מצאתי לנכון להקדיש מדורי זה לחשיבות מילוי דרישות המכרז, ובמדויק.

עמידה בדרישות המכרז.

סטייה מדרישות המכרז יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה דרכים. למשל, בהתעלמות מאחת או יותר מדרישות המכרז. אי צירוף מסמך נדרש. באי עמידה בתנאי מוקדם להשתתפות במכרז. בהעדר חתימה על ההצעה. באיחור בהגשת ההצעה. בצירוף ערבות לא מתאימה ועוד. סטייה מדרישות המכרז הופכת את ההצעה להצעה פגומה. שעל ועדת המכרזים או בית המשפט שדן בעניינה להכריע גורלה. המדובר באחת הסוגיות המורכבות והבעייתיות ביותר בדיני המכרזים. על מנת שלא להיות נתונים לחסדיה של ועדת המכרזים או לחסדיו של בית המשפט שידון בנושא, מומלץ "להקדים תרופה למכה". ולמלא בצורה מדוקדקת אחר דרישות המכרז.

ערבות בנקאית.

לאחרונה טיפל משרדי בלקוח אשר ועדת המכרזים פסלה הצעתו. בשל העובדה כי הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו לא היתה זהה לנוסח הערבות שנכללה במסמכי המכרז. השוני בנוסח הערבויות נבע מחוסר תשומת לב של הלקוח. אשר לא השכיל לוודא כי פקיד הבנק שהכין לו הערבות ניסח אותה במדויק לפי דרישות המכרז. היות ודובר במכרז שמשמעותו הכספית גבוהה לא השלים הלקוח עם פסילתו ופנה למשרדי לקבלת סיוע. משרדי דרש לעיין במסמכי ההצעה שזכתה במכרז. 

תקלות בהצעה למכרז הזוכה.

עיון מדוקדק בהצעה הזוכה גילה כי נפלו גם בה מספר פגמים, ובניהם שני אלה: א. ההצעה לא נחתמה על ידי שני מורשי החתימה של התאגיד הזוכה. בפסיקה נקבע כי יש לראות בפגם זה פגם מהותי הפוסל את ההצעה. שכן, פגם בחתימה מאפשר למציע לסגת מהצעתו, או מחלק ממנה. ובכך מעניק מרחב תמרון פסול להתנער מההצעה בנימוק שמורשי החתימה לא חתמו עליה. ב. בהצעה הזוכה נכללה "ערבות מטיבה". שכן, הזוכה צירפה להצעתה ערבות בנקאית שתוקפה ארוך ביומיים מהנדרש על פי תנאי המכרז. בכך, הטיבה הזוכה עם הרשות, אך פגעה בעקרון השוויון בין המשתתפים במכרז.

ועדת מכרזים.

בעניין זה פסק בית המשפט העליון לאחרונה[1]. כי יש לקבוע כלל, כעניין של מדיניות, לפיו שינוי בנוסח הערבות, לטובה ולרעה, מביא לפסילת ההצעה כולה. בית המשפט ציין כי כלל כזה ידאג לכך שהערבויות במכרזים ימולאו ככתבן וכלשונן, כדי לחסוך בהתדיינויות יקרות המעכבות לא אחת את הליכי המכרז.
לאור טענות משרדנו נאלצה ועדת המכרזים להודות כי לא הבחינה בפגם שנפל בערבות שצורפה להצעה הזוכה, בהיותה "ערבות מטיבה". לפיכך, פסלה ועדת המכרזים גם את ההצעה הזוכה והודיעה כי תצא במכרז חדש.

סיכום.

הנה כי כן, המקרה הנ"ל מדגיש בפניכם את החשיבות הרבה שיש לעמידה מדוקדקת בכל תנאי המכרז. עליכם לזכור, כי על פי דיני המכרזים גם טעות בתום לב הנחזית להיות חסרת כל ערך, עלולה להביא לכך כי הצעתכם תיפסל על הסף וכלל לא תיבחן לגופה. לפיכך, הקפידו על הוראות המכרז במלואם ובמקרה הצורך מומלץ לכם להסתייע בליווי משפטי.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים ובתחום המסחרי-חקלאי.
* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.[1] עעמ 2628/11 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' מדינת ישראל הרשות הממשלתית ל מים ולביוב (פורסם בנבו) (2012)

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

אכיפה בררנית של עבירות בנייה במושב

חברים רבים במושב עושים שימוש חורג במבנים החקלאיים שברשותם. אולם הועדה המקומית הגישה כתב אישום רק נגדי. זו אכיפה בררנית. מה באפשרותי לעשות?   שימוש חורג

קנוניה ב- נחלה

האם טענת קנוניה בין אם לבנה. יכולה, כשלעצמה, ליצור זכות מסוג "בת ממשיכה" לגרושתו של הבן. מקום שלא היה מינוי שכזה מעולם? בן ממשיך בנחלה.

זהות ועדים באגודות שיתופיות

ועד יישוב. ביישובים שיתופיים רבים קיימת זהות ועדים. בין הרכב האנשים המכהנים בוועד האגודה השיתופית לבין אלו המכהנים בוועד המקומי. שבתחומו פועלת אותה אגודה שיתופית.

פגם בהצעה שהוגשה במכרז

במסגרת ניהול עסקיהם משתתפים קיבוצים רבים, מעת לעת, בהליך של מכרז. בהליך זה נודעת חשיבות רבה להקפדה על הפרטים ומילוי בדווקנות אחר הוראותיו. שכן, כל

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ