לוגו איילת

פיצויים בגין הפקעת חלקה ב'

האם רשאית האגודה לבצע הפקעת חלקה ב' מחבר מבלי לתת לו חלקה חלופית?. האם על האגודה להעניק לחבר פיצוי בגין המחוברים שהיו על גבי הקרקע המופקעת?.

הפקעת חלקה ב'.

זה עתה ניתן פסק בוררות בתיק שבמסגרתו ייצג משרדי חבר אגודה באחד המושבים בדרום. אשר הגיש נגד האגודה תביעה לקבלת פיצויים. לאור כך כי בשנת 2003 הופקעה ממנו כל חלקה ב' לצורך פרוייקט ההרחבה של המושב. מבלי שניתנה לו חלקה ב' חלופית ופיצויים על המחוברים שהיו על הקרקע. לרבות הפרדס שהיה נטוע על החלקה המופקעת.

הרחבה במושב.

באותו עניין, החליט המושב, בשנת 2003, על הרחבת המושב והקצאה של 20 משקים חדשים לבני המושב. לצורך הפרוייקט הפקיע המושב מהתובע את חלקה ב' שלו, אותה החזיק משנת 1974. על אותה חלקה גדל פרדס אותו נטע החבר עם הגעתו למושב. האגודה סברה כי לתובע לא מגיע כל פיצוי בגין הפקעת שטחו וכל פניות החבר לאגודה נדחו בלך ושוב. לפני כשלוש פנה החבר למשרדי, ובהתאם לתקנון המושב הגיש משרדי תביעה בשם החבר. לועדה המשפטית של תנועת המושבים.

חלקה חילופית על הפקעת חלקה ב'.

בהליך הבוררות טען התובע, באמצעות משרדי, כי בפסיקה נקבע כי כאשר אגודה זקוקה לקרקע. היא רשאית "לנייד" חלקות ב' של החברים, ולהציע להם בתמורה "חלקה חילופית". כלומר, בהתאם לפסיקה, האגודה רשאית לבצע "ניוד" חלקות. (וגם זאת רק במידה וקיבלה החלטות מתאימות באורגנים שלה). אולם, וזה העיקר, אין האגודה רשאית להפקיע לחבר חלקה ב' מבלי שניתנה לו קרקע חלופית תחתיה.

פיצויים בגין מחוברים.

עוד טענו כי התובע זכאי לפיצויים בגין המחוברים שהיו על הקרקע בעת שהוחזרה לאגודה. היינו בגין השמדת הפרדס. זאת, לאור העובדה כי הזכות לפיצויים בגין המחוברים הוכרה בפסיקותיו של רשם האגודות השיתופיות. כמו כן, זכות זו נלמדת גם מן הדין הכללי ואף מהחלטות המינהל. הקובעות את זכותו של חקלאי לפיצוי בגין אובדן השקעותיו במקרקעין במקרה של השבת הקרקע למינהל. הזכות לפיצויים נובעת גם מעקרונות הצדק הטבעיים. לאור עקרונות אלו, לא יעלה על הדעת כי האגודה תיטול לעצמה שטח של חבר שניתן לחבר כדין. ולא תפצה אותו בגין אובדן הפרדס שנטע. עוד נטען כי התובע זכאי לפיצוים בגין התקופה בא נמנע ממנו השימוש בחלקה ב', היינו משנת 2003.

חבר נגד מושב במקרה של הפקעת חלקה ב'.

לשמחתי, בפסק הבוררות שניתן לאחרונה קיבל כב' הבורר טענות אלו של התובע. כך, כב' הבורר קבע כי על הנתבעת היה להקצות לתובע קרקע חלופי. וכי היא פעלה בניגוד לעקרון השיוויון ובשרירות לב כשלא עשתה כן. כבוד הבורר הורה לנתבעת להעניק לתובע חלקה ב' חלופית במקום זו שהופקעה ממנו. ואף קבע כי הנתבעת תשלום פיצויים בסך של 2,000 ₪ בגין כל חודש נוסף בו לא תינתן לתובעת חלקה ב' חלופית. לאחר שיעבור 45 יום מקבלת פסק הבוררות.

סיכום הפקעת קרקע.

עוד קיבל הבורר את טענות התובע לפיהם יש להעניק לתובע פיצויים בגין המחוברים שהיו על החלקה שהופקעה. בהתאם לחוות הדעת השמאית שנתן השמאי שמונה על ידי הבורר הורה הבורר לאגודה לפצות את התובעת על הפקעת הפרדס. עוד הורה הבורר לנתבעת להעניק לחבר פיצויים בגין התקופה בה לא היתה ברשותו חלקה ב', אף זאת בהתאם לסכומים בחוות הדעת השמאית. כבוד הבורר הוסיף וחייב את המושב בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד. תוצאות פסק הבוררות תומכות במסקנה כי חברים להם הופקעה חלקה ב' זכאים לפיצויים בגין המחוברים וזכאים לחלקה ב' חלופית. כמו כן הם זכאים לפיצוי בגין התקופה שתחל ממועד ההפקעה ועד לקבלת חלקה ב' חלופית.

 

 * המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

חנות קיבוצית
חנויות בקיבוצים

"זכינו לביקור" דיווח לי מרכז המשק של קיבוץ בדרום הארץ. עוד לא חלפה יממה ופנה אליי מרכז משק של קיבוץ נוסף "זכינו לביקור". ואכן, נציגים

Call Now Button