פגמים ב- בחירות לועד האגודה מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

בחירות לועד האגודה במושב מהווה פעמים רבות מקור למתחים ולעימותים. בשל כך, קיימת חשיבות רבה שהליך זה, עליו ממונה ועדת הקלפי יתקיים תוך הקפדה יתירה על הוראות הדין. סטייה מהוראות אלו עלולה להביא לערעור על תוצאות הבחירות ובמקרים מסויים אף לפסילתן. האם הצבעה באמצעות יפוי כח תביא לפסילת הבחירות? מה קורה אם תיבת הקלפי מוצבת מאחורי פרגוד? החלטה שניתנה לאחרונה (30.5.19)* על ידי רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, עסקה בסוגיות אלו ונוכח חשיבותן בחרתי להביאה בפניכם בתמצית.

בחירות לועד הנהלה / מזכירות.

באותו עניין התקיימו ביום 1.1.19 בחירות לוועד ההנהלה של האגודה בפיקוח ועדת הקלפי. על שבעת המקומות לוועד התמודדו לא פחות מ- 15 מועמדים. בתום הבחירות התברר כי 23 חברי אגודה הצביעו באמצעות נציגים אשר מונו על ידם. רובם באמצעות בני זוגם. אך 6 מהם באמצעות יפויי כח שנמסרו לקרובים אחרים.

ערעור על תוצאות הבחירות.

כבר למחרת הבחירות ערער אחד מחברי האגודה על תוצאות הבחירות. ובעקבות כך פתח המפקח האזורי בחקירה, בהתאם לסמכותו. בסופה המליץ החוקר לרשם האגודות השיתופיות לקבל את הערעור ולפסול את הבחירות. בהחלטה מיום 30.5.19 דן הרשם האם לאמץ את המלצת החוקר.

צו שר העבודה מ-2005.

בפתח החלטתו מציין הרשם. כי בצו שפורסם בשנת 2005 הסדיר שר העבודה דאז את האפשרות להצביע באסיפה כללית בכלל. ובבחירות באמצעות קלפי בפרט. באמצעות ייפוי כח. במסגרת צו זה נקבע כי מותר יהיה לחבר באגודה למנות את בן-זוגו – כמורשהו באסיפה כללית של האגודה. עוד נקבע כי רואים כהצבעה באסיפה כללית, כל מתכונת של הצבעה, ובכלל זה בקלפי.

הצבעה באמצעות ייפוי כח.

הרשם מבהיר כי מאז תיקון זה, אין כל מניעה למנות מיופה כח אף להצבעות הנערכות בקלפי. ובחירות בכלל זה. ובלבד שמדובר במינוי של בן-זוג בלבד. ואמנם, מאז התיקון האמור הצבעה של בני זוג באמצעות ייפוי כח הינה מן הדברים הנעשים תדיר. ואף בתי המשפט, אשר נדרשו לא אחת לעתירות בענייני בחירות באגודות שיתופיות, לא ראו בכך כל פגם.
יחד עם זאת, הרשם קובע כי לא ניתן לאשר את הצבעתם של 6 חברים. אשר הצביעו מכח ייפוי כח שאינם של בני זוגם וקולות אלו פסולים.

תקנות האגודות השיתופיות.

לעניין משמעות הפגם קובע הרשם כי לא כל סטייה מהוראות הדין פוגעת בכשרות ההחלטות שהתקבלו. בעניין זה קובע סעיף 39 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה1975:. "סטיה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה שאין בה כדי עיוות דין. בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה. או של רשות מרשויות האגודה. או בדבר ייצוג חבר, מינוי חבר, בחירתו או כשרותו לכהן בה – לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה רשות כאמור". אף בפסיקה נקבע כי קיימים 2 תנאים מצטברים לפסילת בחירות:. האחד כי הבחירות נוהלו שלא על פי הדין. והשני – כי הסטייה מן החוק עלולה להשפיע על תוצאות הבחירות.

דיון – פער בחירות.

הרשם מציין כי בענייננו מספר הקולות לו זכו שבעת המתמודדים אשר נבחרו לוועד ההנהלה נע בין 55 ל- 78. ושאר המועמדים אשר לא נבחרו לוועד זכו בקולותיהם של 8-52 מהמצביעים. לאור פערי הקולות האמורים. ומשהוכרעו הבחירות על חודם של קולות בודדים. גריעת 6 הקולות הפסולים עשויה הייתה להשפיע על תוצאות הבחירות. כך שחלק מהנבחרים עשויים היו למצוא עצמם מחוץ לוועד. ומתמודדים אחרים, אשר לא נבחרו, עשויים היו לגבור עליהם. במצב דברים זה, ולאור העקרונות אשר הובאו מעלה, הרשם קובע. כי יש בכך כדי להביא לפסילת הבחירות לוועד ההנהלה, כפי שהמליץ החוקר.

פגם בבחירות – תיבת הקלפי.

עם זאת, ממשיך הרשם, אין זה הפגם היחיד אשר נפל בבחירות לועד האגודה. כך, התברר עוד כי תיבת הקלפי ששימשה לבחירות הוצבה תיבת הקלפי מאחורי הפרגוד, באופן שמנע מחברי ועדת הקלפי ומהמשקיפים לראות את הבוחר משלשל את פתק ההצבעה לתוך תיבת הקלפי.

דיון – פגם בתיבת הקלפי.

הרשם קובע כי פגם זה איננו פגם טכני אשר ניתן לעבור עליו לסדר היום. מטרת הפרגוד להבטיח את חשאיות הבחירות ולהסתיר מעיני חברי ועדת הקלפי את בחירתו האישית של הבוחר. משהושלם חלק זה, אשר נכון וראוי לחסותו מעיני אחרים, נדרש הבוחר לשלשל את הפתק, בצורה גלויה, לתוך תיבת הקלפי. חלק זה חייב להיעשות בצורה גלויה כדי להבטיח את טוהר הבחירות ולוודא שהבוחר שילשל רק פתק אחד לתיבת הקלפי ולא יותר.

סיכום – פסילת הבחירות.

מטעם זה על תיבת הקלפי להיות גלויה כל העת לעיני חברי הוועדה והסתרתה מאחורי פרגוד בניגוד למקובל, עשוייה לפגוע בטוהר הבחירות ולאפשר הצבעות כפולות או למצער, לפתוח פתח לחשדות וטענות בדבר מעשים כאמור. הרשם קובע כי  בנסיבות אלה, יש לאמץ את קביעת החוקר כי גם כאן, כי מדובר בפגם מהותי אשר גם בו יש כדי לפסול את הבחירות.

* תיק מס' 570008939 בעניין ירחיב – מושג עובדים להתיישבות שיתופית בע״מ (30.5.19) (פורסם בנבו)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

תחרות בין צוואה להסכם המשבצת

שאלה: האם הסכם המשבצת שולל את הזכות להורות בצוואה על מכירת המשק. וחלוקת התמורה בין היורשים? תשובה: אני מוצאת כי בלבול רב שורר בקרב בעלי

שימוש חורג בקרקע חקלאית/ איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

ליווי משפטי לאגודות שיתופיות. משרדי עוסק רבות. בסוגיות הקשורות למתחייב מהוראות חוק ההתיישבות החקלאית. (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967. (להלן: "החוק") ובהסדרת התקשרויות בהתאם לחוק. כך,

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ