חיובי ארנונה במושבים

לאור פניות למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם ראיתי לנכון להקדיש את מדורי ליתן רקע תמציתי בנושא זה.

ארנונה.

ראשית אציין, כי מטרתה של הארנונה היא לממן את הפעילויות השונות של המועצה האזורית. הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם: בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה. חיוב הארנונה הינו חיוב שנתי, המתייחס לתקופה שבין ה- 1 בינואר ל- 31 בדצמבר לאותה השנה. על מנת להקל על התושבים. רשאיות המועצות האזוריות לאפשר הסדרי תשלום שונים. לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב. (כגון, תשלום דו חודשי, או תשלום על פי הוראת קבע). תשלום לפי הסדר כאמור, יחויב בהפרשי הצמדה בלבד. תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו. ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים – יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.

ועד מקומי.

במועצה אזורית הארנונה מוטלת על ידי המועצה. אך הוועד המקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל ארנונה. במקביל להטלת ארנונה על ידי המועצה, על הנכסים המצויים בתחומו. הארנונה תחושב בהתאם לשטח הנכס במכפלת התעריף שנקבע. הארנונה המוטלת על ידי המועצה האזורית, בתוספת הארנונה המוטלת על ידי הוועד, מוגבלת. זו לא תפחת מתעריף המינימום ולא תעלה על התעריף המרבי שנקבע בחוק. בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007. בתקנות אלו נקבעו גם 12 סיווגים עיקריים לקביעת תעריפי ארנונה, ומהם נגזרים סיווגי המשנה. לדוגמה, בית קפה הוא תת סיווג של הסיווג משרדים שירותים ומסחר. בקביעת התעריף ישנה התחשבות בארבעה קריטריונים עיקריים:. 1. סוג הנכס (למשל- בנין, קרקע חקלאית, קרקע תפוסה). 2. שטחו במ"ר. 3. סוג השימוש (למשל- מגורים, מסחר, משרדים). 4. האזור בו נמצא הנכס. (למשל- שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח. או שכונה המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציו-אקונומי נמוך). לקביעת סיווג הנכס השלכה ישירה על גובה התעריף בו יחויב הנכס.

חוק הסדרים במשק המדינה.

חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), תשנ"א-1991 קובע. כי הארנונה תחושב, בין היתר, בהתאם לשימוש הנעשה בנכס. כאשר לכל רשות ישנו צו ארנונה. המכיל בתוכו את סיווגי השימוש השונים והתעריפים בהם יחויבו הנכסים. בצווי הארנונה של הרשויות מצויים סיווגים ספציפיים. כגון: בית אבות, חניה, בית מלון וכד'. וברשויות מסוימות ישנו סיווג נוסף. שהוא סיווג שיורי המהווה מעין "סעיף סל" הנועד להכיל בתוכו נכסים שאין להם סיווג ספציפי. זאת במטרה שכל נכס יוכל להיכנס תחת סיווג כלשהו, ויחויב בהתאם לסיווג שנקבע לו בארנונה. ברשויות בהן קיים הסיווג השיורי, עלול להיווצר מצב בו ניתן לייחס לנכס גם סיווג ספציפי וגם סיווג שיורי. משמעות הדבר היא, כי הסיווג השיורי הינו לרוב סיווג בעל תעריף גבוה יותר מהתעריף שנקבע לסיווג הספציפי. ומשכך, הרשויות בוחרות לרוב לסווג את הנכס על פי הסיווג השיורי.

אדמה חקלאית.

פן נוסף לבעיית סיווג הנכס, אשר יובא לשם ההמחשה בלבד ועל קצה המזלג, הוא סוגיית האדמה החקלאית. כאמור, אדמה חקלאית היא אחד מסוגי הנכסים החייבים בארנונה. בעקבות השינויים שחלו בענפי החקלאות, נוצר מצב מיוחד. בו הופסק השימוש באדמות שייעודן התכנוני הוא לשימוש חקלאי. או לחילופין, נעשה בהן שימוש שאינו תואם את ייעודן התכנוני.

הנחה בארנונה.

עוד יצוין, כי ניתן להעניק הנחה סוציאלית במיסי הארנונה בהתאם להוראות הדין. ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק. נישום הזכאי לשתי הנחות או יותר, יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן. בדירה בה מתגוררים שני תושבים הזכאים להנחות שונות, תהיה הזכאות להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם.

לסיום אציין כי לצורך טיפול בנושא חיובי ארנונה והפחתתם נדרש ידע ובקיאות בתחום. אנו סבורים כי נכון לבחון את חיובי הארנונה מעת לעת. הדבר העשוי להוביל להפחתה משמעותית בחיובי הארנונה.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL.

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

הזכות לפרוש מהאגודה

בשנים האחרונות אנו עדים לכך כי חברי אגודות מבקשים לפרוש מחברותם באגודה מצד אחד. ומצד שני מבקשים להמשיך להתגורר במעמד תושבים באגודה. במסגרת טור זה

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ