חוק הגנת השכר (תיקון 24 ) התשס

 • ביום 1.2.09 יכנס לתוקף תיקון 24 ל- חוק הגנת השכר התשי"ח – 1958 (להלן:"החוק").
 • להלן יובאו, בתמצית, עיקרי התיקון נוכח השלכותיו הנרחבות על מעסיקים.

ניהול פנקס.

 • התיקון מחייב מעביד לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים. ופרטי השכר ששולם להם ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר.
 • בפנקס השכר ותלוש השכר יש לכלול את כל הפרטים הקבועים בתוספת לחוק. ובכללם פרטים על העובד ועל המעביד; תאריך תחילת ההעסקה; ותק מצטבר; היקף המשרה או הבסיס לפיו משולם השכר; תקופת התשלום; פרטים לגבי חופשה ומחלה; השכר ששולם לעובד; תשלומים אחרים הנוספים על השכר הרגיל. לרבות גמול שעות נוספות, ניכויים, פרטי הפירעון ועוד. לנוחיותכם, מצ"ב לעדכון זה התוספת לחוק.
 • אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את רשימת הפרטים המופיעה בתוספת לחוק ולערוך בהתאם את פנקס השכר ותלושי השכר. וזאת על מנת למנוע חשיפה משפטית הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי.

עבירה על חוק הגנת השכר.

 • לידיעתכם – על פי התיקון, הפרת ההוראות אשר נקבעו בתיקון. ובכללם אי מסירת תלוש השכר לעובד במועד ו/או מסירת תלוש שכר לעובד אשר לא מכיל את כל הפרטים הנדרשים. מהווה עבירה פלילית. אשר בצידה נקבעו קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר.
 • על פי התיקון, במידה ויימצא כי מעביד, ביודעין, לא מסר לעובד תלוש שכר במועד. ו/או כי לא נכללו בתלוש השכר הפרטים הקבועים בתוספת המצ"ב. אזי המעביד יהא חשוף לכך שבית הדין לעבודה יפסוק לזכות העובד פיצויים בסך של 5000 ₪ ואף יותר. וזאת אף מבלי שנגרם לעובד כל נזק.
 • עוד נקבע בתיקון כי אם מעביד ביצע הפרה כאמור במהלך שני חודשים לפחות בתקופה של 24 חודשים, אזי חזקה עליו כי ביצע את ההפרה ביודעין.

מחלוקת בתחום חוק הגנת השכר.

 • חשוב לדעת, אם המעביד לא יוכל להציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות העבודה שהוא מחויב לנהל, אזי במקרה של מחלוקת לגבי תשלום שכר עבודה ו/או גמול עבודה בשעות נוספות או מנוחה שבועית תהא חובת ההוכחה על המעביד (!) כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך השעות השנויות במחלקות.
 • זאת ועוד, בתיקון נקבע כי בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, שעות נוספות, מנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות בה יוכח כי המעביד לא מסר תלוש שכר לעובד ו/או התלוש לא הכיל את כל הפרטים המפורטים בתוספת, אזי חזקה היא כי השכר ששולם לעובד אינו כולל את כל הרכיבים האמורים, אלא אם כן יוכח האחרת.

סיכום והמלצה.

 • לאור כל שפורט אנו ממליצים לקרוא בעיון וליישם את הנדרש על פי התוספת באשר לפרטים אשר צריכים להופיע בפנקס השכר ובתלושי השכר.
 • כל שפורט לעיל הינם עיקרם של הדברים המופיעים בתיקון, אולם אין בכך כדי לכלול את כל הנאמר בו.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

הסבת שיקים וביטולם

לא פעם נשאלנו מה משמעות ביטולו של שיק, אשר הוסב והועבר לאדם שלישי. להלן סקירה תמציתית לנושא. תחילה נסביר את המושגים הרלוונטיים לנושא. הגדרות. דיני

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ