לוגו איילת

חוזה לצמיתות- האם ניתן לסיימו?/ עו"ד איילת רייך מיכאלי, נוטריון מגשרת ובוררת

לפני מספר ימים פנה אלי מרכז משק באחד הקיבוצים שאני מצייגת. וסיפר על חוזה שחתם הקיבוץ לפני מספר שנים עם חברה המפיצה מוצרים שמייצר הקיבוץ. שאלתו של מרכז המשק היתה האם וכיצד רשאי הקיבוץ להשתחרר מן החוזה. בשעה שהחוזה הינו לתקופה בלתי קצובה.
כלומר, הצדדים לא סיכמו מראש באיזו מועד יבוא או יכול לבוא החוזה לסיומו.
ממש לאחרונה ניתן (9.12.20) פסק דין שעסק בסוגיה זו של חוזה לצמיתות בבית משפט השלום בחיפה*. אשר מפאת חשיבותו בחרתי לסקור גם בפניכם את עיקריו.

תיאור מקרה – ייצור דבש.

באותו עניין היה הנתבע בעל עסק של ייצור דבש. במסגרתו הוא שיווק דבש בתוספת צמח הזלוע בצנצנת זכוכית. התובע ביקש לרכוש את הדבש מהנתבע לצורך שיווקו באופן ייחודי תחת השם Triple X.  בחודש נובמבר 2015 הושג בין הנתבע לתובע הסכם בעל-פה. שבמסגרתו התחייב הנתבע לספק לתובע דבש זלוע בצנצנות ובאריזות שיסופקו לו על-ידי התובע. הנתבע התחייב עוד שלא למכור דבש זלוע לאחרים ולא לייצר אריזות דומות לאלו שיסופקו לו על-ידי התובע.

הפרת ההסכם.

אולם, היחסים בין הצדדים עלו על שרטון בתחילת שנת 2018. כך, על אף שבאוקטובר 2017 דיווח הנתבע לתובע כי נותרו ברשותו 120 אריזות מוכנות של Triple X. טען הנתבע בשיחה טלפונית שקיים עם התובע ביום 16.1.2018 כי המלאי של Triple X שהיה מוכן במחסן הושמד על-ידו. בהתאם לדרישת משרד הבריאות. הנתבע אף סירב להחזיר לתובע את מלאי האריזות שנותרו ברשותו ולמעשה ניתק קשר עם התובע.
בכתב התביעה טען התובע שהנתבע הפר את ההסכם עימו והמשיך לייצר את המוצר תחת שם חדש. וכי במעשיו אלו הסב לתובע הפסדי רווחים מיידיים ועתידיים בסך של 500,000 ₪.

דיון – חוזה לתקופה קצרה, או לצמיתות.

בפסק דינו קובע בית המשפט כי שאלת תקופתו של ההסכם הינה אחת השאלות העיקריות בתביעה זו. זאת, בשעה שטענת התובע היתה כי ההסכם הוא "לתמיד, לא הייתה שום הגבלה". בעניין זה קובע בית המשפט כי אופן סיומו של חוזה שאינו מוגבל בזמן הינו סוגיה פרשנית ספציפית. ההלכה המושרשת היא כי הסכם שאינו קצוב בזמן ניתן לביטול במתן הודעה זמן סביר מראש

סיום חוזה.

קיימת חזקה עובדתית שחוזה אינו נערך לצמיתות ואין הכרח כי סיומו יגיע רק בהסכמת כל הצדדים לו. אלא די שאחד הצדדים ירצה לשים לו קץ. עוד נקבע כי אם לא ניתנת הודעה זמן סביר מראש. – זכאי הנפגע לפיצוי ששיעורו נקבע לפי משכו של אותו זמן סביר.

הודעת ביטול הסכם.

הדעות בפסיקה חלוקות לגבי אורך הזמן הסביר הדרוש להודעת הביטול. בפסק הדין המנחה בעניין זה גרסה דעת הרוב. כי אפשר לבחון את סבירות ההודעה בשני פרמטרים: האחד – פרק הזמן הסביר מתחילת הקשר ועד לביטול. והשני – פרק הזמן שקצבו בהודעה, לביטול.

זמן סביר להודעת הביטול.

הפרמטר הראשון מטרתו לתת לצד שכנגד שהות מספקת להפיק רווח סביר מהעסקה. ולכסות את השקעותיו בזמן ובעמל. וכן את ההוצאות שהוציא לשם ביצועה. ואילו הפרמטר השני מטרתו לתת לצד שכנגד זמן מספיק. להתארגן מבחינה עסקית לקראת סיום הקשר. ולמצוא מקורות אחרים להפקת רווח.

ציר הזמן בתביעה שלפנינו.

בענייננו, מציין בית המשפט. רק בחלוף 14 חודשים ממועד רכישת 200 צנצנות הדבש הראשונות (בדצמבר 2015). שב התובע והופיע אצל הנתבע. וביקש ממנו למלא 100 צנצנות נוספות. לאחר מכן "נעלם" התובע שוב (נסע לחוץ לארץ). למשך שלושה חודשים נוספים. הוא שב ארצה בתחילת ינואר 2018. וביקש לשוב וליצור קשר עם הנתבע. במועד זה הנתבע התחמק מהתובע בתירוצים שונים. עד אשר ביום 26.1.2018 הסיק התובע כי הנתבע הפר את ההסכם ביניהם.

סיום ההסכם, כך שאינו חוזה לצמיתות.

על בסיס נתונים עובדתיים אלו פוסק בית המשפט. כי למעשה ההסכם בין הצדדים הגיע לסיומו כבר בתחילתו. זמן קצר לאחר שהתובע רכש את 200 הצנצנות הראשונות בחודש דצמבר 2015. שכן, היעלמותו של התובע למשך למעלה משנה, הביאה בפועל לאי-קיום ההסכם. בנסיבות אלו, יכול היה הנתבע להסיק כי אין מדובר בעסקה מתמשכת. אלא ברכישה חד-פעמית.

הודעת ביטול בסיום ההתקשרות.

בית המשפט ממשיך וקובע כי אף אם נאמר כי בתחילת ינואר 2018, עם שובו של התובע מחוץ לארץ, היה על הנתבע לענות לטלפונים ולמסרונים ששלח לו התובע, ולמסור לו הודעה מראש על ביטול ההסכם ביניהם, אפשר לקבוע כי באותן נסיבות – די היה במסירת הודעת ביטול חודש אחד בלבד לפני סיום ההתקשרות.

פסק דין – החלטה.

לפיכך, בשעה שנקבע כי בכל מקרה ההסכם בין התובע לנתבע הגיע לסיומו בחודש פברואר 2018, דוחה בית המשפט את טענת התובע לפיה על הנתבע לשאת בנזקים שספג עקב אי-מילוי צנצנות דבש לאחר מועד זה. יתרה מכך, בית המשפט דן בטענות התובע וקובע כי הלה לא הוכיח שאירע לו נזק אף בחודשים ינואר ופברואר 2018 ועל כן דין התביעה להידחות כולה גם מטעם זה. 

הסכם לתקופה קצרה, או חוזה לצמיתות.

תשומת ליבכם לכך שחשוב להתייחס במסגרת התקשרויות לתקופת ההסכם ולאופן סיומה ובכך למנוע מחלוקות מיותרות בשאלה זו, אשר תהיינה נתונות לפרשנות בית המשפט.

*   ת"א (שלום חי') 30724-02-18 דב אביסיוון נ' שאהין שאהין (פורסם בנבו, 09.12.2020)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי, דיני עבודה וליטיגציה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם כן נכתב אחרת.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

Call Now Button