התמחות קנאביס רפואי

נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה משפטית:

המשרד מספק ליווי משפטי מקיף בכל ההליכים הנדרשים על מנת להגיש בקשות לרשיונות, לרבות בהתקשרויות המחייבות אישור הממונה על הרשות המוסמכת לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ובמים), תשכ"ז- 1967.

תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס הרפואי מחייב את מי שמבקש לעסוק בתחום להציג, בין היתר, אישור המעיד כי הינו בעל הזכויות בקרקע החקלאית וזאת כתנאי להגשת בקשה לקבלת רישיון לחוות גידול/ריבוי קנאביס. אלא שלמרבית המשקיעים אין זכויות בקרקע. פועל יוצא מכך הינו שהליך הרישוי דורש אישור המעיד כי למשקיע שותפות עם בעל זכויות בקרקע חקלאית וזאת באמצעות היתר לשימוש חורג על פי חוק ההתיישבות.

המשרד מתמחה בליווי משקיעים וחקלאים בהליכי הרישוי והסדרת ההתקשרות וליווה עד כה עשרות חקלאים וחברות בהסכמים אשר קיבלו היתר מטעם הממונה על חוק ההתיישבות.

אנו ממליצים להקדיש חשיבה לבניית ההתקשרות אשר מחד תהא תואמת את המתחייב מחוק ההתיישבות ומאידך תצפה פני עתיד ולא תמנע את התפתחות הפעילות. האמור מקבל משנה תוקף שעה שעסקינן בהתקשרויות ארוכות טווח המצריכות השקעות ניכרות, קל וחומר אם  בעתיד יהא דילול של בעלי המניות. לכל אחד מהצדדים אינטרסים המחייבים הגנה והאתגר הינו למצוא את שביל הזהב באופן בו שני הצדדים ירגישו בטוחים בעסקה ושההתקשרות תקבל את אישור הממונה.

המשרד נמנה על המשרדים הראשונים אשר צברו ניסיון בייעוץ ללקוחות בנושאים הקשורים לרגולציה בתחום. המשרד מספק ייעוץ משפטי שוטף ללקוחותיו, מסייע במו"מ ועורך את ההסכמים. המשרד גם מפגיש בין יזמים לחקלאים לצורך יצירת שיתופי פעולה בתחום.

הקנאביס הרפואי נדון במספר החלטות ממשלה, כאשר העיקרית ביניהן היא החלטת ממשלה 1587 מיום 26 ביוני 2016, במסגרתה נקבע מודל ה"מדיקליזציה" – המתווה להסדרת תחום הקנאביס הרפואי אשר מכוחו נכתבה התקינה החדשה.

משרד החקלאות הכיר בענף הקנאביס הרפואי כענף חקלאי בחודש ספטמבר 2017,  

שרשרת ההפקה חולקה לחמישה שלבים שלכל אחד מהם נדרש רישיון נפרד:

  • חוות ריבוי: מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של צמח הקנאביס בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (תקן IMC-GAP).
  • חוות גידול: מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (תקן IMC-GAP).
  • מפעל ייצור:. על מפעל הייצור להתנהל בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות בהתאם (תקן IMC-GMP).
  • בית מסחר: על בית המסחר להתנהל, בין היתר, בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות בהתאם (תקן IMC-GDP).
  • בית מרקחת : המוצרים המוגמרים יונפקו בבתי מרקחת למטופלים בעלי רישיונות שימוש בקנאביס למטרות רפואיות.
  • מעבדת בדיקות: נדרש רישיון נפרד לצורך הפעלת מעבדת בדיקות בתחום הקנאביס הרפואי.

כל רישיון, למעט רישיון חוות ריבוי וגידול אותם רשאי להחזיק אותו גוף, יוחזקו על ידי תאגידים נפרדים, כאשר אין מניעה שלתאגידים אלו תהיה שליטה זהה.

הליך קבלת רישיון מהיק"ר כולל ארבעה שלבים, כדלהלן:

  1. הגשת בקשה לקבלת אישור ראשוני.
  2. בחינה של היק"ר את עמידתו של מגיש הבקשה בתנאי הסף לקבלת רישיון. בכפוף לעמידה בתנאים היק"ר מעניק אישור רשיון זמני וקוד עוסק.
  3. הקמה של האתר הרלוונטי על בסיס האישור הראשוני.כאם תבחן העמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי האבטחה ותוגש בקשה לרשיון.
  4. קבלת רשיון לתקופה שלא תעלה על 3 שנים אשר יחודש בכפוף לתנאים של היק"ר והדין.

"איילת רייך- משרד עו"ד נוטריון וגישור" מתמחה בתחום הקנאביס הרפואי ומלווה חקלאים ומשקיעים בהליכי הרישוי לגידול ושיווק קנאביס רפואי לרבות מול הממונה על חוק ההתיישבות.

חומרים מקצועיים

נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה משפטית:

שירות מחויב, מעורב ומסור

המשרד מגיש שירות ערכי יוצא דופן, מעורב ופעיל, שם דגש על טיפוח המצוינות המקצועית ושירות יעיל, ומלווה את לקוחותיו לאורך שנים באווירה נעימה ואישית המושתתת על מחויבות להצלחה ואמון.

עורכת דין איילת רייך מיכאלי

עו"ד איילת רייך-מיכאלי

בעלת תואר ראשון בוגר LL.B בהצטיינות, בעלת תואר שני LL.M, אוניברסיטת בר אילן.

מגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל, בוררת מטעם המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין, בוררת וחוקרת על פי מינוי מטעם רשם האגודות השיתופיות.

נוטריונית וכן מגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין.

מובילה את מיזם "פרו בונה" במסגרתו ניתן בהתנדבות מידע משפטי הכרחי לניהול נכון של העסק לנשות עסקים באזורי פריפריה.