פיצויים בגין ניוד חלקה ב'

 
מה מעמדה של חלקה ב'?. האם רשאית האגודה להפקיע את חלקה ב'?. האם על האגודה להעניק לחבר פיצוי בגין ההפקעה?.
זה עתה ניתן פסק ביניים בתיק בוררות. במסגרתו הורה כבוד הבורר כי התובע אותו ייצג משרדי זכאי לקבלת פיצוי מהמושב. לאור כך כי בשנת 2003 הופקעה ממנו כל חלקה ב' לצורך פרוייקט ההרחבה של המושב. ראיתי לנכון להביא בפניכם את עיקרי הפסיקה בנושא הפקעה וניוד חלקות.
 
הפקעת קרקע ע"י האגודה.
לאגודה עומדת הזכות ליטול לידיה שטחים. שהינם חלק מהמשבצת החקלאית שהוחכרה לאגודה (למשל, חלקה ב'). ככל שהאגודה זקוקה לשטחים אלו לצורך פיתוח המושב, הקצאת מגרשים וכדו'.
 
תיאור מקרה – הפקעת קרקע לצורך הרחבת מושב.
בשנת 2003 החליט מושב בדרום הארץ על הרחבת המושב והקצאה של 20 משקים חדשים לבני המושב. לצורך הפרוייקט הפקיע המושב מהתובע אותו מייצג משרדי, חבר אגודה, חלקה ב' בגודל של 80 ד'. בה הוא החזיק משנת 1974. על אותה חלקה גדל פרדס בגודל 12 ד' אותו נטע החבר עם הגעתו למושב. האגודה סברה כי לאותו חבר לא מגיע כל פיצוי בגין הפקעת שטחו וכל פניות החבר לאגודה נדחו בלך ושוב.
 
ניוד חלקות ב' תמורת חילופיות.
לפני כשנתיים פנה החבר למשרדי. ובהתאם לתקנון המושב הגיש משרדי תביעה בשם החבר לועדה המשפטית של תנועת המושבים. בהליך הבוררות טען התובע, באמצעות משרדי, כי בפסיקה נקבע. כי כאשר אגודה זקוקה לקרקע היא רשאית "לנייד" חלקות ב' של החברים, ולהציע להם בתמורה "חלקה חילופית". כלומר, בהתאם לפסיקה, האגודה רשאית לבצע "ניוד" חלקות. (וגם זאת רק במידה וקיבלה החלטות מתאימות באורגנים שלה).
 
פיצוי בגין מחוברים.
אולם, וזה העיקר, אין האגודה רשאית להפקיע לחבר חלקה ב' מבלי שניתנה לו קרקע חלופית תחתיה. עוד טענו כי התובע זכאי לפיצויים בגין המחוברים שהיו על הקרקע בעת שהוחזרה לאגודה. היינו בגין השמדת הפרדס. זאת, לאור העובדה כי הזכות לפיצויים בגין המחוברים הוכרה בפסיקותיו של רשם האגודות השיתופיות. כמו כן, זכות זו נלמדת גם מן הדין הכללי ואף מהחלטות המינהל. הקובעות את זכותו של חקלאי לפיצוי בגין אובדן השקעותיו במקרקעין במקרה של השבת הקרקע למינהל. הזכות לפיצויים נובעת גם מעקרונות הצדק הטבעיים. לאור עקרונות אלו, לא יעלה על הדעת כי האגודה תיטול לעצמה שטח של חבר שניתן לחבר כדין. ולא תפצה אותו בגין אובדן הפרדס שנטע.
 
פס"ד בעניין חבר נגד מושב.
לשמחתי, במסגרת פסק ביניים שנתן כב' הבורר לאחרונה, קיבל כב' הבורר את טענות התובע. כך, כב' הבורר קבע כי התובע זכאי לקבלת חלקה חלופית, תחת החלקה שהופקעה לו. כמו כן, כב' הבורר מינה שמאי מטעמו אשר יקבע את שווי הפרדס וכן את גובה הפיצוי המגיע לתובע בגין כך שלא היה יכול לעשות שימוש בחלקה ב' כל השנים.
 
מסקנות – הפקעה וניוד חלקות, תמורת קרקע חילופית / פיצויים.
בכך, הלכה למעשה, דרישות התובע לקבלת חלקה חלופית ופיצויים בגין השמדת המחוברים נענו. המסקנה ברורה- לצד זכותן של האגודות ליטול את חלקה ב', מוטלת עליהן החובה לפצות את החבר באמצעות מתן קרקע חלופית ופיצויים בגין נזקיו.
 
 
* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" מתמחה באגודות שיתופיות, בתחום המסחרי-חקלאי וליטיגציה.
* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

חנויות בקיבוצים

"זכינו לביקור" דיווח לי מרכז המשק של קיבוץ בדרום הארץ. עוד לא חלפה יממה ופנה אליי מרכז משק של קיבוץ נוסף "זכינו לביקור". ואכן, נציגים

תאונה או תאונת עבודה?

שאלה: חבר קיבוץ נפצע בדרכו למקום העבודה הקיבוץ. האם בהכרח מדובר בתאונת עבודה?   תשובה: שאלה זו נידונה לאחרונה, במסגרת ערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה*.

יחסי עבודה בין הקיבוץ לרופא השיניים

בקיבוצים רבים קיימת מרפאת שיניים בה מקבלים חברי הקיבוץ ותושביו שירותי רפואת שיניים. שאלת קיומם של יחסי עבודה בין רופא השיניים לקיבוץ נדונה בפסיקה. וקיבלה

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ