לוגו איילת

פיצויים בגין ניוד חלקה ב'

 
מה מעמדה של חלקה ב'?. האם רשאית האגודה להפקיע את חלקה ב'?. האם על האגודה להעניק לחבר פיצוי בגין ההפקעה?.
זה עתה ניתן פסק ביניים בתיק בוררות. במסגרתו הורה כבוד הבורר כי התובע אותו ייצג משרדי זכאי לקבלת פיצוי מהמושב. לאור כך כי בשנת 2003 הופקעה ממנו כל חלקה ב' לצורך פרוייקט ההרחבה של המושב. ראיתי לנכון להביא בפניכם את עיקרי הפסיקה בנושא הפקעה וניוד חלקות.
 

הפקעת וניוד חלקות ע"י האגודה.

לאגודה עומדת הזכות ליטול לידיה שטחים. שהינם חלק מהמשבצת החקלאית שהוחכרה לאגודה (למשל, חלקה ב'). ככל שהאגודה זקוקה לשטחים אלו לצורך פיתוח המושב, הקצאת מגרשים וכדו'.
 

תיאור מקרה – הפקעת קרקע לצורך הרחבת מושב.

בשנת 2003 החליט מושב בדרום הארץ על הרחבת המושב והקצאה של 20 משקים חדשים לבני המושב. לצורך הפרוייקט הפקיע המושב מהתובע אותו מייצג משרדי, חבר אגודה, חלקה ב' בגודל של 80 ד'. בה הוא החזיק משנת 1974. על אותה חלקה גדל פרדס בגודל 12 ד' אותו נטע החבר עם הגעתו למושב. האגודה סברה כי לאותו חבר לא מגיע כל פיצוי בגין הפקעת שטחו וכל פניות החבר לאגודה נדחו בלך ושוב.
 

הפקעה וניוד חלקות ב' תמורת חילופיות.

לפני כשנתיים פנה החבר למשרדי. ובהתאם לתקנון המושב הגיש משרדי תביעה בשם החבר לועדה המשפטית של תנועת המושבים. בהליך הבוררות טען התובע, באמצעות משרדי, כי בפסיקה נקבע. כי כאשר אגודה זקוקה לקרקע היא רשאית "לנייד" חלקות ב' של החברים, ולהציע להם בתמורה "חלקה חילופית". כלומר, בהתאם לפסיקה, האגודה רשאית לבצע "ניוד" חלקות. (וגם זאת רק במידה וקיבלה החלטות מתאימות באורגנים שלה).
 

פיצוי בגין מחוברים.

אולם, וזה העיקר, אין האגודה רשאית להפקיע לחבר חלקה ב' מבלי שניתנה לו קרקע חלופית תחתיה. עוד טענו כי התובע זכאי לפיצויים בגין המחוברים שהיו על הקרקע בעת שהוחזרה לאגודה. היינו בגין השמדת הפרדס. זאת, לאור העובדה כי הזכות לפיצויים בגין המחוברים הוכרה בפסיקותיו של רשם האגודות השיתופיות. כמו כן, זכות זו נלמדת גם מן הדין הכללי ואף מהחלטות המינהל. הקובעות את זכותו של חקלאי לפיצוי בגין אובדן השקעותיו במקרקעין במקרה של השבת הקרקע למינהל. הזכות לפיצויים נובעת גם מעקרונות הצדק הטבעיים. לאור עקרונות אלו, לא יעלה על הדעת כי האגודה תיטול לעצמה שטח של חבר שניתן לחבר כדין. ולא תפצה אותו בגין אובדן הפרדס שנטע.
 

פס"ד בעניין חבר נגד מושב.

לשמחתי, במסגרת פסק ביניים שנתן כב' הבורר לאחרונה, קיבל כב' הבורר את טענות התובע. כך, כב' הבורר קבע כי התובע זכאי לקבלת חלקה חלופית, תחת החלקה שהופקעה לו. כמו כן, כב' הבורר מינה שמאי מטעמו אשר יקבע את שווי הפרדס וכן את גובה הפיצוי המגיע לתובע בגין כך שלא היה יכול לעשות שימוש בחלקה ב' כל השנים.
 

מסקנות – הפקעה וניוד חלקות, תמורת קרקע חילופית / פיצויים.

בכך, הלכה למעשה, דרישות התובע לקבלת חלקה חלופית ופיצויים בגין השמדת המחוברים נענו. המסקנה ברורה- לצד זכותן של האגודות ליטול את חלקה ב', מוטלת עליהן החובה לפצות את החבר באמצעות מתן קרקע חלופית ופיצויים בגין נזקיו.
 
 

* המידע המופיע הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

= "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי דיני עבודה וליטיגציה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם כן נכתב אחרת.

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL. ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

Call Now Button