טענת Not in My Backyard) NIMBY)

המציאות המודרנית והחברתית בישראל, כמו במרבית המדינות בעולם. מכירה בצורך הבסיסי, ההכרחי והקיומי, של מדינה, לספק שירותי תעופה בטיחותיים ויעילים לכלל אזרחיה. ולאלו הבאים והיוצאים ממנה. ולצורך כך יש להקים ולתפעל שדות תעופה.  פסק דין שניתן לפני כחודש ימים בבית המשפט לעניינים מנהליים בלוד*. עסק בעתירות שהגישו יישובים שונים, ביניהם קיבוץ בארות יצחק. שהמשותף ביניהם הוא קירבתם לנמל התעופה בן גוריון או לנתיבי הטיסה של מטוסים הנוחתים בנתב"ג. מטבע הדברים, הישובים הנ"ל הם אלו שסובלים מתפעול השדה ומ- מטרד רעש כתוצאה מרעשי המטוסים, באופן תדיר.

מטרד רעש משדה התעופה.

במסגרת העתירות, שהדיון בהן אוחד, תקפו העותרים את תקינות החלטת מנהל רשות תעופה אזרחית. (להלן: "מנהל רת"א") מיום 20.1.14, הקובעת תבנית חדשה להפעלת נמל התעופה. בעקבות סיום מיזם שדרוג מסלולים בשדה התעופה. לטענת העותרים, ההחלטה, שתביא לדעתם להגדלה משמעותית במספר הטיסות שיחלפו בקרבתם. ניתנה בחוסר סמכות ואף אינה סבירה. ויובהר כי העותרים, ובכללם קיבוץ בארות יצחק, לא חלקו על המובן מאליו. והוא הצורך בקיומו של נמל תעופה יעיל, בטיחותי ופעיל. בעתירותיהם הם ביקשו להמעיט את אותם מטרדי רעש, שמקורם מהפעלת תכנית הנחיתות החדשה. ולהעבירם לכיוונם של ישובים ותושבים אחרים.

דיון – טענת NIMBY.

בראשית פסק דינו מציין בית המשפט כי הרצון של העותרים להסיט את רעש ומטרד המטוסים הנוחתים, הוא טבעי ומובן. אך איש אינו יכול "לעצום עיניו" ולא לומר ביושר ובכנות, כי "השמיכה קצרה". והיענות לבקשת אחד היישובים, תוביל בהכרח לכך שרעש ומטרד המטוסים יופנה ויגבר בישוב אחר. הלכה למעשה, טענתם של העותרים ידועה כטענת: NIMBY Not in My Backyard)). – "רצון של בני האדם ליהנות מיתרונות החיים המודרניים, בלי שיאלצו לשאת בתוצאות הלוואי השליליות שלהם".

החלטה מינהלית.

בית המשפט מבהיר לעותרים, כבר בראשית פסק דינו. כי ההחלטה אותה הם מבקשים לתקוף, הן בהיבט החריגה מסמכות והן בהיבט של חוסר סבירות, היא החלטה מינהלית. יתרה מכך, מדובר בהחלטה מנהלית מיוחדת. המשלבת בין היתר, שיקולים של בטיחות, ביטחון, יעילות, איכות חיים, ואיכות הסביבה. אלו שאלות מקצועיות שאנשי מקצוע אמונים על מתן תשובות להן. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הביקורת השיפוטית של בית המשפט על החלטה מקצועית של רשות מנהלית. לא נועדה לשים את שיקול דעתו של בית המשפט במקום שיקול דעתה המקצועי של הרשות. היקף התערבותו של בית המשפט לעניינים מינהליים בעניינים אלה מצומצם. למקרים בהם נפל פגם מתחום המשפט המנהלי. בית משפט אינו יושב כועדת ערעורים על הגוף שהוסמך על פי חוק לדון בבחינות מקצועיות. ואינו מוכן להחליט, במקומו של הגוף המוסמך, מה "התשובות הנכונות ואם הנבחן הצליח בבחינה".

סמכות רשות התעופה האזרחית – רת"א.

מכאן עובר בית המשפט לדון בטענות העותרים. וקובע כי בניגוד לנטען, החלטת מנהל רת"א ניתנה בסמכות. זאת, בהתאם לסעיף 82 לחוק הטיס תשע"א-2011. אשר מסמיך את מנהל רת"א לקבוע הוראות לגבי השימושים במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל. במטרה להבטיח את בטיחות התעבורה האווירית, סדירותה ויעילותה, ובמטרה להגן על שלום הציבור והסביבה. ובכללם להורות בקשר לשאלות של המראות ונחיתות בשדה התעופה.

"שעות עומס" בנמל התעופה.

בית המשפט ממשיך ובוחן גם את סבירות ההחלטה. בעניין זה טענו העותרים כי המונח "שעות עומס" (היינו השעות בהם יופעל מסלול התעופה שבקרבת העותרים) כפי שהגדיר אותו מנהל רת"א אינו סביר, משום שהוא כולל את מרבית שעות היממה במהלך ימי חול, כך שלפי הגדרה זו קיים בנתב״ג עומס במשך היום בין השעות 5:50 ל-22:00. בית המשפט שב ומדגיש כי המקרים בהם יתערב בהחלטת הרשות בשל חוסר סבירותה מצטמצמים למקרים בהם מדובר בחוסר סבירות קיצוני, הסוטה באופן מהותי מן הסביר, וחוסר ההיגיון הטמון בה יורד לשורשו של עניין.

התערבות חריגה של בית המשפט.

מדובר אם כן, בהתערבות חריגה, שתיעשה רק במקרים נדירים ויוצאי דופן. בית המשפט קובע כי המקרה שלפניו אינו נמנה על מקרים אלו, שעה שלא נמצא דופי בקריטריונים המקצועיים עליהם ביסס מנהל רת"א את החלטתו. כך, הוכח כי שאלת תפעול השדה באופן "בטיחותי" עמדה בראש השיקולים של המנהל וזה התייחס גם ל"מרכיבים שונים" נוספים כמו יעילות או מיזעור רעש. לפיכך, הטענה לחוסר סבירות החלטת מנהל רת"א נדחתה.

סיכום ופסק דין.

לאור מסקנות אלו דוחה בית המשפט את העתירות אך קובע כי לא ניתן לומר שהן היו מופרכות או שלא היה מקום להגישן, ולכן נמנע מלפסוק הוצאות לחובתם של העותרים.

*עת"מ (מרכז) 4555-04-14 קיבוץ בארות יצחק נ' מר גיורא רום, מנהל רשות התעופה האזרחית (פורסם בנבו, 29.3.2015).

 * המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

פיצוי בגין השמדת בעלי חיים

משרדי עוסק רבות בתחומי ענפי החקלאות השונים, לרבות בעלי החיים. משרדי צבר ניסיון משפטי רב בסוגיית קבלת פיצוי לחקלאים שנאלצו להשמיד את בעלי החיים שהם מגדלים.

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ