דיני חקלאות והתישבות

המשרד מתמחה בדיני חקלאות והתיישבות על ענפיהם הייחודיים, ולקוחותיו כוללים חקלאים וגופים רבים העוסקים: בענף הלול: פטם, הטלה והודים, רפתות גדולות, מפטמות, מרכזי מזון, גד"שים, מטעים, כרמים, קנאביס רפואי ועוד. המשרד מתמחה בגיבוש התקשרויות המחייבות אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות החקלאית תשכ"ז-1967 וקבלת היתר לשימוש חורג, וכן בתביעות בגין נזקי ביטוח, לרבות הקרן לביטוח נזקי טבע. למשרד נסיון רב בליווי חקלאים מול משרד החקלאות והשירותים הווטרנריים, לרבות בעניינים הקשורים לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, והתקנות מכוחה, ובגיבוש הסכמי העסקה לעובדים בענפי החקלאות תוך מתן דגש על הימנעות בחשיפה משפטית בקשר לזכויות עובדים על פי צו ההרחבה בענף החקלאות.

למשרד נסיון רב בליווי וניהול הליכים משפטיים, לרבות לקבלת פיצויים  מכח פקודת מחלות בעלי חיים, הקרן לביטוח נזקי טבע, השירותים הווטרינריים, המועצה לענף הלול ועוד/

למשרד התמחות בחוות דעת המתייחסות לפטור החקלאי בהגבלים עסקיים.

ענף הלול

למשרד התמחות ייחודית בענף הלול על כל רבדיו ומורכבויותיו, הן בשלוחת הפטם וההודים,  והן שלוחת ההטלה . המשרד מייצג, בין היתר, מגדלים, מדגריות ומשחטות וצבר ניסיון רב בהסכמי אינטגרציה, הסכמי שותפות, הסכמי גידול, הקמת לולים ועוד, הסכמים בין חברי אגודה להעמדת קרקע, הסכמים בין אגודה לחבר להעמדת קרקע ועוד.

המשרד מתמחה בהתקשרויות המחייבות אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות החקלאית תשכ"ז-1967, וכן בתביעות בגין נזקי ביטוח, לרבות הקרן לביטוח נזקי טבע. למשרד נסיון רב בליווי מגדלים בעניינים הקשורים לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, והתקנות מכוחה, ובגיבוש הסכמי העסקה לעובדים.

למשרד נסיון בהליכים מול המועצה לענף הלול, ועדות ערר, לרבות לקבלת תוספת מכסה והשירותים הווטרנריים במשרד החקלאות.

קנאביס רפואי

המשרד מספק ליווי משפטי מקיף בכל ההליכים הנדרשים על מנת להגיש בקשות לרשיונות לרבות בהתקשרויות המחייבות אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות החקלאית תשכ"ז-1967. למשרד נסיון ביצירת הסכמי שותפות בין החקלאי ליזם.

גד"ש

למשרד נסיון רב ומקיף בליווי משפטי של גדש"ים. הן בליווי משפטי שוטף, גיבוש הסכמים, חוות דעת וכיו"ב והן בניהול הליכים משפטיים, לרבות מורכבים מאוד. המשרד מתמחה בגיבוש בהתקשרויות המחייבות אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות החקלאית תשכ"ז-1967.

רפתות

למשרד נסיון בליווי משפטי של רפתות, לרבות גיבוש הסכמי שותפות וליווי משפטי. למשרד נסיון בליווי משפטי לצרכי קבלת אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות החקלאית תשכ"ז-1967, דיני איכות הסביבה וכיו"ב.

חוק ההתיישבות

המשרד מלווה חקלאים רבים בהתקשרויות חוזיות מגוונות ועוסק באופן יומיומי בליווי והקמה של תאגידים עד לקבלת אישור הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות. למשרד נסיון בהתנהלות משפטית מול הרשות המוסמכת על פי חוק ההתיישבות.

נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה משפטית: