גביית ארנונה

שינוי בחיוב ארנונה ודרישה לתשלום למפרע/איילת רייך-מיכאלי, עו"ד מגשת ובוררת

קיבוצים ומושבים, בדומה לגופים עסקיים ואף לאנשים הפרטיים, משלמים ארנונה למועצה האזורית שהם בתחומה. מעת לעת מבצעות המועצות האזוריות "סקר נכסים". במסגרתו הם מבצעים מדידה

קראו עוד »
מהי "קרקע תפוסה" לצורך חיוב ב- ארנונה? /מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

בצווי ארנונה של המועצות האזוריות, בתחומן מצויים הקיבוצים, מופיע חיוב בגין "קרקע תפוסה". על בסיס רכיב זה מחייבות המועצות את הקיבוצים בתשלומי ארנונה גבוהים. כאשר

קראו עוד »
קביעת סיווג לנכס לצורכי ארנונה

לאחרונה פניות רבות הגיעו למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם. על כן, ראיתי לנכון להסב את תשומת ליבכם לחשיבות הרבה לסיווג נכון וראוי של הנכס

קראו עוד »
חיובי ארנונה במושבים

לאור פניות למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם ראיתי לנכון להקדיש את מדורי ליתן רקע תמציתי בנושא זה.   ארנונה. ראשית אציין, כי מטרת התשלום

קראו עוד »
Call Now Button