לוגו איילת
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גביית ארנונה

הארנונה היא מס מוניציפלי. היא מוטלת על תושבי יישוב, כדי לממן את פעילות הרשות המקומית. כל שנה, כל רשות מקומית מאשררת "צו ארנונה" לצרכיה.

גביית הארנונה מוסדרת על פי חוק "פקודת העיריות ו/או פקודת המועצות המקומיות". הארנונה מוטלת על המחזיק במבנה ו/או בקרקע.

שימושי הארנונה.

הארנונה מנוצלת ע"י הרשות המקומית כדי לספק לתושבים שירותים. ביניהם: תברואה, כבישים, תאורת שטחים ציבוריים, פיתוח שטחים ירוקים, מבני ציבור, ומוסדות חינוך.

הארנונה משולמת גלובלית לעירייה, ולא תמורת שירות ספציפי, כך שאין לתושב אפשרות לבחור עבור כמה ואיזה מהשירותים ישלם את מס הארנונה.

קביעת הסכום לתשלום.

הקריטריון העיקרי לחישוב חיוב הארנונה הוא גודל הנכס. קריטריונים נוספים הם סוג הנכס, השימוש בו, וכמובן תקופת הבעלות עליו. שיקולים אחרים הם המצב הכלכלי של המשלם, ומיקומו של הנכס בתוך העיר.

ב"פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין מארנונה)" מוגדרים פטורים והנחות לתשלום ארנונה. התושב יכול להגיש השגה על גובה שומת הארנונה שקיבל, וכן לערער גם בהמשך על החלטות הרשות.

ארנונה ביישובים חקלאיים.

בשטחי מועצה איזורית הארנונה נקבעת על ידי המועצה. עם זאת, הוועד המקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל ארנונה משלו. סכום הארנונה המוטל על ידי המועצה האיזורית, יחד עם הארנונה המוטלת על ידי הוועד, מוגבל.

היבט נוסף של השפעת הארנונה על יישוב הוא השכרה. קיבוצים ומושבים רבים, וכן החברים בהם, עוסקים בהשכרת נכסים. בד"כ על פי הסכמי השכירות, שוכר הדירה הוא שצריך לשלם את הארנונה. בהתאם לכך מוטלת עליו גם חובת הדיווח לרשות המקומית.

משרד עורכי דין איילת רייך מיכאלי

עורכת הדין איילת רייך מיכאלי מלווה בין השאר קיבוצים, מושבים, חברות וחקלאים. כולם מתמודדים לא פעם עם נושאי הארנונה. כן עולות שאלות בקשר לגבייה בידי הועד המקומי.

עורכי הדין במשרד בקיאים ומנוסים בנושא החקלאות בכלל, וביישובים החקלאיים, והאתגרים המעסיקים אותם, בפרט. הצוות מלווה את הלקוחות המעוניינים בכך בכל שלבי הטיפול בארנונה.

שינוי בחיוב ארנונה ודרישה לתשלום למפרע/איילת רייך-מיכאלי, עו"ד מגשת ובוררת

קיבוצים ומושבים, בדומה לגופים עסקיים ואף לאנשים הפרטיים, משלמים ארנונה למועצה האזורית שהם בתחומה. מעת לעת מבצעות המועצות האזוריות "סקר נכסים". במסגרתו הם מבצעים מדידה

קראו עוד »
מהי "קרקע תפוסה" לצורך חיוב ב- ארנונה? /מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

בצווי ארנונה של המועצות האזוריות, בתחומן מצויים הקיבוצים, מופיע חיוב בגין "קרקע תפוסה". על בסיס רכיב זה מחייבות המועצות את הקיבוצים בתשלומי ארנונה גבוהים. כאשר

קראו עוד »
קביעת סיווג לנכס לצורכי ארנונה

לאחרונה פניות רבות הגיעו למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם. על כן, ראיתי לנכון להסב את תשומת ליבכם לחשיבות הרבה לסיווג נכון וראוי של הנכס

קראו עוד »
חיובי ארנונה במושבים

לאור פניות למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם, ראיתי לנכון להקדיש את מדורי ליתן רקע תמציתי בנושא זה. ארנונה. ראשית אציין, כי מטרת התשלום היא לממן

קראו עוד »
Call Now Button