שטרות

הסבת שיקים וביטולם

לא פעם נשאלנו מה משמעות ביטולו של שיק, אשר הוסב והועבר לאדם שלישי. להלן סקירה תמציתית לנושא הסבת שיק. תחילה נסביר את המושגים הרלוונטיים לנושא.

קראו עוד »
Call Now Button