לוגו איילת
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שטרות

דיני שטרות בישראל מוסדרים ב"פקודת השטרות [נוסח חדש]". הפקודה עוסקת בשלושה סוגי שטרות: שטר חוב, שטר חליפין, ושיק. ככלל, שטר הינו מסמך אשר עוסק בהתחייבות לתשלום סכום כסף. שטר חליפין הוא הוראה לצד שלישי לשלם. לעומתו, שטר חוב הוא תת-סוג של שטר חליפין, והוא התחייבות התשלום ע"י כותב השטר. השיק הוא תת-סוג נוסף, בו הבנק הוא המתחייב לשלם.

שיק

קיימת אפשרות להסבה ו/או לסיחור שיק. אלה נעשים ע"י חתימה בגב השיק ע"מ להעבירו לאחר. ע"פ פקודת השטרות הסבה תקינה של שיק מתקיימת כאשר השיק שלם ותקין למראה, לא ידוע על פגם בעסקה, והיא נעשתה בתום לב, בעת ביצוע הסיחור מעביר השיק לא ידע על טענות כנגד פרעון השיק, לא ידע על פגמים בנוגע לישות אליה הועבר השיק, וניתנה תמורה בעד ההסבה. מצד שני החוק מאפשר הגבלה של סיחור השיק ע"י כיתוב "בלתי סחיר" ע"ג השיק, שמשמעותו איסור העברת / הסבת השיק לגורם אחר. אופן הגבלה נוסף הוא שרטוט "קרוס" על השיק. פעולה זו מאפשרת פריעת הסכום לחשבון בנק בלבד, לעומת המרתו בכסף מזומן. (במצב זה מותרת פעולת הסבה).

ביטול שיק נעשה ע"י הוראה לבנק שלא לפרוע אותו לטובת הנפרע (מקבל התשלום), פעולה הנקראת "חילול" (אי כיבוד שיק).
במצב זה עשוי הנפרע לתבוע את נותן השיק בשל החילול.

תביעות

שיק נראה לכאורה כמסמך פשוט. אולם, כאשר ההסכמים לא מתקיימים כסידרם, התנהלות תביעה בעניין שיקים עלולה להיות מסובכת, הן לתובע והן לנתבע. כאשר נתבע נותן השיק בשל אי כיבודו, עליו נטל הראיה להוכיח כי לזוכה השטר אין חזקה עליו. טענת הגנה טובה במקרה זה תהיה כשיוכיח כי כתיבת השיק נעשתה תחת כפיה, רמאות, או באופן בלתי חוקי. בשלב זה ייאלץ זוכה השטר להביא ראיה כי הוא אוחז כשורה בשיק.

בשל מורכבותם של דיני השטרות, והטיפול בתביעות בעניינם, קיימת חשיבות רבה למעורבותו של עו"ד בתהליכים ובעיסקאות. עורכי-דין מקצועיים ובעלי ניסיון יבדקו את הסוגיה הספציפית בכל היבטיה, כולל נסיבות העברת השיק, בדיקת חותמות הבנק על השטרות, וכל כיוצ"ב.

משרד עורכי דין איילת רייך מיכאלי

עורכת הדין איילת רייך מיכאלי וצוות משרדה מתמחים במשפט מסחרי, ומייצגים גופים רבים במגוון עסקאות והתקשרויות מורכבות. הצוות מייעץ לבעלי עסקים ולאגודות שיתופיות בכל הנוגע למסחר בשטרות מכל הסוגים. עורכי הדין מעורבים הן בשלב העיסקה ו/או ההתקשרות החוזית והכספית, והן בניהול הליכים משפטיים בערכאות המשפטיות במקרה של תביעות.

* מידע זה הינו כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

הסבת שיקים וביטולם

לא פעם נשאלנו מה משמעות ביטולו של שיק, אשר הוסב והועבר לאדם שלישי. להלן סקירה תמציתית לנושא הסבת שיק. תחילה נסביר את המושגים הרלוונטיים לנושא.

קראו עוד »
Call Now Button