מכרזים

רוצה להגיש הצעה למכרז- שים לב!

קיבוצים ומושבים רבים ניגשים, כעניין שבשגרה, ל- מכרזים שמפרסמות הרשויות. ומתמודדים על הזכות לספק להן את תוצרתם. הואיל ועל פי רוב, זכייה במכרז משמעותה הגדלת

קראו עוד »
טענת Not in My Backyard) NIMBY)

המציאות המודרנית והחברתית בישראל, כמו במרבית המדינות בעולם. מכירה בצורך הבסיסי, ההכרחי והקיומי, של מדינה, לספק שירותי תעופה בטיחותיים ויעילים לכלל אזרחיה. ולאלו הבאים והיוצאים

קראו עוד »
פגם בהצעה שהוגשה במכרז

במסגרת ניהול עסקיהם משתתפים קיבוצים רבים, מעת לעת, בהליך של מכרז. בהליך זה נודעת חשיבות רבה להקפדה על הפרטים ומילוי בדווקנות אחר הוראותיו. שכן, כל

קראו עוד »
העדפת מציע מקומי במכרז

במכרזים רבים שמפרסמות הרשויות המקומיות. קיים, בין תנאי המכרז, תנאי המבהיר כי בבחירת הזוכה במכרז יתנו עדיפות למציע מקומי המתגורר בתחום הרשות. שאלו אותי, לא

קראו עוד »
דיני מכרזים

קיבוצים, במסגרת הניהול השוטף של עסקיהם, ניגשים מעת לעת למכרזים בתחומים שונים. קיימת חשיבות רבה למלא את טפסי המכרז כהלכה. בחרתי לסקור בפניכם את עיקרי פסק דין

קראו עוד »
Call Now Button