לוגו איילת
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מכרזים

הסטוריה

בראשית שנות המדינה נידונו נושאי המכרזים של הרשויות הציבוריות אך ורק בפני בג"ץ. בשנת 1961 נערך משפט בנושא מכרז של משרד החקלאות בו איפשר השופט צ. ברנזון לראשונה לשייך את דיני מכרזים לבימ"ש אזרחי. פסיקתו איפשרה שתי דרכים: האחת – לדון במכרזים לפי נורמות המשפט המינהלי בישראל, והאחרת – לפתח ולנסח את דיני המכרזים מחדש ובאופן מלא, ע"י ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ. במשך 30 השנים הבאות נשארו ההתדיינויות באחריות בג"ץ,
דבר שהשפיע על עיצובן. בשנות ה-80 הורגשה אי נוחות ממצב זה, בין השאר בשל הרצון להפחית מן העומס על בג"ץ. בשנת 2000 נחקק חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, אשר העביר סופית את סמכות הדיון לבתי המשפט האזרחיים. לפני כ-10 שנים הוחלט על רפורמה בתקנות המכרזים, המתאפיינת בהקלות הנוגעות להתנהלותם ושקיפות, לטובת כל הצדדים.

דיני מכרזים

המדינה, והגופים הציבוריים בישראל, מחוייבים בקיום מכרז אשר מסדיר את התקשרותם ברכישותיהם, כולל שירותים, וביצוע עבודות. החוק המסדיר נושא זה הוא "חוק חובת מכרזים" משנת 1992. החוק עוסק בין השאר בנסיבות לפטור ממכרז, פירסום המכרז וניסוח תוכנו, ועדת מכרזים, קבלת הצעות ופסילתן, בחירת זוכה, וטיפול בערעורים על תוצאות המכרז. אגודות שיתופיות מוגדרות כגוף פרטי, ומתוך כך פטורות מחובת המכרזים ע"י החוק. עם זאת, מרביתן עורכות בשגרה מעין מרכז, בצורת "התמחרות" בהשתתפות מספר מציעים, כדי למקסם רווחים.

תפקיד עו"ד בתחום המכרזים

קיימת חשיבות להסתייע בעו"ד הן מצד הגופים שעורכים מכרז והן מצד משתתפי המכרז. רשויות העורכות מכרזים נדרשות לייעוץ משפטי החל בשלב הכנת המכרז: ייעוץ בעניין הצורך ו/או החובה בעריכתו, עזרה בהכנת חוברת המכרז כולל ניסוחה, הפירסום, ניהול ההליך. סיוע לועדת מכרזים בעבודתה, כולל בחינת ההצעות (עמידה בתנאי הסף של המכרז, ערבויות, והכרעה לגבי פגמים בהצעות, בשאלת היותם פגם טכני, או לחילופין פגם מהותי אשר פוסל אותה). בחירת הזוכה במכרז, טיפול בערעורים. וכן ניסוח חוות דעת משפטיות בשאלות שעולות בנושאי דיני המכרזים.

משרד עורכי דין איילת רייך מיכאלי

לעורכת הדין איילת רייך מיכאלי נסיון עשיר בליווי רשויות, ועד מקומי, מועצות אזוריות וחברות בתחום דיני המכרזים. למשרד נסיון רב בהכנת מכרזים בתחומים מגוונים, ייעוץ משפטי לועדות מכרזים ומתן חוות דעת, ניהול הליכים בבתי המשפט לעניינים מנהליים בנוסף למשרד התמחות ונסיון רב בליווי חברות, מושבים וקיבוצים המשתתפים במכרזים לרבות בעניין צווי מניעה והליכים משפטיים בבתי המשפט לעניינים מנהליים.

* מידע זה הינו כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

מכרז
מכרזים
רוצה להגיש הצעה למכרז- שים לב!

קיבוצים ומושבים רבים ניגשים, כעניין שבשגרה, ל- מכרזים שמפרסמות הרשויות. ומתמודדים על הזכות לספק להן את תוצרתם. הואיל ועל פי רוב, זכייה במכרז משמעותה הגדלת

קראו עוד »
טענת Not in My Backyard) NIMBY)

המציאות המודרנית והחברתית בישראל, כמו במרבית המדינות בעולם. מכירה בצורך הבסיסי, ההכרחי והקיומי, של מדינה, לספק שירותי תעופה בטיחותיים ויעילים לכלל אזרחיה. ולאלו הבאים והיוצאים

קראו עוד »
פגם בהצעה שהוגשה במכרז

מכרזים. במסגרת ניהול עסקיהם משתתפים קיבוצים רבים, מעת לעת, בהליך של מכרז. בהליך זה נודעת חשיבות רבה להקפדה על הפרטים ומילוי בדווקנות אחר הוראותיו. שכן,

קראו עוד »
העדפת מציע מקומי במכרז

במכרזים רבים שמפרסמות הרשויות המקומיות. קיים, בין תנאי המכרז, תנאי המבהיר כי בבחירת הזוכה במכרז יתנו עדיפות למציע מקומי המתגורר בתחום הרשות. שאלו אותי, לא

קראו עוד »
דיני מכרזים

קיבוצים, במסגרת הניהול השוטף של עסקיהם, ניגשים מעת לעת למכרזים בתחומים שונים. קיימת חשיבות רבה למלא את טפסי המכרז כהלכה. בחרתי לסקור בפניכם את עיקרי פסק דין

קראו עוד »
Call Now Button