מי רשאי לכהן בועד האגודה

  1. על פי הוראת סעיף 26 לתקנות אגודות שיתופיות (רשויות אגודה) התשל"ה – 1975 (להלן:"התקנות"). נקבע כי פסולים להיבחר לועד האגודה או להמשיך לכהן האנשים, כדלהלן:

עבירה:

1.1 מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון – למשך תקופה של שלוש שנים מיום מתן פסק הדין. ואם הוטל עליו מאסר, מיום גמר ריצוי העונש. לפי המועד המאוחר יותר; 1.2 מי שהורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה. או מעשה זדון נגד האגודה. או נגד עניניה. ולא תמה תקופה של שלוש שנים מיום גמר ריצוי העונש שהוטל עליו; 1.3 מי שהוכרז כפושט רגל. כל עוד לא ניתן לו שחרור מאת בית המשפט; 1.4 כפסול דין עקב מחלת נפש; 1.5 חבר בועדת הביקורת של האגודה; 1.6 מי שפסול לחברות בועד לפי תקנות האגודה; 1.7 מי שאינו חבר באגודה. זולת אם הוא מייצג תאגיד שהוא חבר באגודה; 1.8 מי שהאסיפה הכללית של האגודה החליטה להעבירו מכהונתו. בהתאם להמלצות דו"ח חקירה שנעשתה כדין.

בני משפחה:

  1. בנוסף, אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם שנבחרו לועד. לא יוכלו להמשיך ולכהן בו. זולת אם יישאר לכהן כחבר ועד אחד מהם והשאר התפטרו ממנו. יובהר כי במידה ולא התפטרו השאר מרצונם תוך 14 יום מיום בחירת הועד. יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין הנבחרים.

רשם האגודות השיתופיות:

3. עוד יודגש, כי במידה וראה רשם האגודות השיתופיות שנתקיימה לכאורה אחת או יותר מהעילות לפסילת חבר מלכהן בוועד. או נתקיימה לכאורה אחת או יותר מהעילות לפקיעת חברותו של חבר בועד ההנהלה. או להמשך כהונתו בועד בהתאם לתקנון האגודה. יהא הרשם רשאי, לאחר עריכת חקירה כדין. ולאחר שנתן לצדדים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם. להחליט שחברותו בועד של אותו חבר תפקע, או כהונתו לא תימשך. כל זאת, במידה והאגודה לא קבעה בתקנונה הליך אחר. לפסילת כהונתו של חבר בועד. או להפסק כהונתו של חבר בועד.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

הליך שימוע בסביבה קיבוצית

הלכה ידועה היא כי בטרם יפוטר עובד, מחובתו של המעסיק לקיים הליך שימוע ובמסגרתו לאפשר לו להציג טענותיו ולשקול אותן בלב פתוח ובנפש חפצה. הפעם

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ