האם ניתן לחייב עובד ו/או חבר קיבוץ להתחסן?/ עו"ד איילת רייך מיכאלי, נוטריון מגשרת ובוררת

האם מעסיק יכול לחייב עובדים להתחסן?

האם מעסיק יכול להטיל סנקציות כנגד עובד שמסרב להתחסן?

האם מעסיק יכול לתמרץ עובד כדי שיתחסן?

מה לגבי חברים בקיבוץ? תושבים בקיבוץ? ניתן לחייב אותם להתחסן?

שאלות אלו מטרידות בעת הזו מעסיקים כמו גם מרכזי משקים ולכן בחרתי לכתוב דעתי על כך-

מטבע הדברים השאלה אם ניתן לחייב אדם להתחסן עוסקת בהתנגשות בין זכויות. מחד האוטונומיה של הפרט להיות אדון לגופו ומאידך טובת הציבור ובריאותו. כאשר עסקינן במקום עבודה ברי כי ישנה גם משמעות כלכלית להחלטה באם להתחסן אם לאו.

מבחינה משפטית.

המצב המשפטי הינו שנכון להיום אין חוק המחייב להתחסן ואין חוק המחייב עובדים להתחסן. פועל יוצא מהאמור הינו כי הפעלת סנקציות כנגד מי אשר סירב להתחסן. בהיעדר חוק המחייב אותו לעשות כן. הינה בלתי חוקית.
עד כה טרם התגבשה פסיקה המתייחסת לזכות המעסיק לחייב עובד בחיסון. על מנת לקיים את עסקו ולדאוג לבריאות יתר העובדים.

סגר קורונה.

כפי הידוע בית המשפט העליון אפשר להשתמש באמצעים חריגים, כמו למשל הטלת סגר. על מנת להתמודד עם מחלת הקורונה, חרף ההתנגשות בין זכויות יסוד. בית המשפט העליון ערך את האיזון הנדרש בין זכות היסוד של חופש התנועה לבין החובה לשמור על בריאות הציבור. וקבע כי ידה של הזכות לחיים על העליונה.

זכויות יסוד של העובדים.

עולה השאלה, האם האיזון הראוי בין שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים, כמו גם קיומו של העסק. הינו באמצעות שלילת זכותם של עובדים לאוטונומיה על גופם ושלילת שקול דעתם בהחלטה באם להתחסן.
נכון להיום שאלה זו טרם הוכרעה. ולא ניתן לקבוע כי קיימת למעסיקים זכות לחייב עובדים להתחסן ככל והם מעוניינים להמשיך לעבוד במקום עבודתם. וכפועל יוצא מכך גם לא ניתן לקבוע כי הטלת  סנקציות על עובד המסרב להתחסן הינה חוקית.
בהתחשב בכך שבחודשים האחרונים הוכשרו לא מעט נורמות שהפרו זכויות יסוד של הפרט. בשם ההגנה על הציבור בכללותו. אני סבורה כי קיים סיכוי שהמצב המשפטי עוד ישתנה, כפי שקרה במדינות אחרות. כמו למשל בארצות הברית.

פקודת בריאות העם.

עוד אציין כי בישראל קיימת תשתית חוקית מכוח פקודת בריאות העם. לפיה בשעת חירום, רשאי משרד הבריאות להורות על מתן חיסון לאוכלוסיות מסוימות, כאשר ישנה מחלה מסכנת מדבקת. אך לפי שעה עוד לא נעשה בה שימוש.

חוק זכויות החולה.

כמו כן בהתאם לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, טיפול רפואי מוגדר: לרבות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי. החוק הנ"ל קובע כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת, למעט מקרים חריגים. לפיכך גם מכח הוראות חוק זה ניתן להסיק כי לא ניתן לכפות את החיסון.

המצב הנוכחי.

בשלב זה, שעה שטרם קיימת ודאות משפטית, על המעסיק למצוא את הדרך להמשיך ולהעסיק את העובד בדרך אשר תשמור הן על העובד והן על יתר העובדים, לדוגמה: העסקת עובדים המסרבים להתחסן בקפסולה או בעבודה מהבית.

תמריץ להתחסן.

ועתה לשאלת מתן התמריץ.  על פניו, נראה כי בעת הזו זו הדרך היחידה שיכולה לגרום לעובדים ללכת להתחסן מה גם שאין מניעה חוקית למתן תמריצים.
יחד עם זאת אני סבורה כי בהחלט קיימת אפשרות כי עובדים שלא תומרצו נוכח כך שלא התחסנו עלולים לטעון לאפליה במקום העבודה. גם בנושא זה טרם גובשה פסיקה.

האם התשובות לעיל תהיינה שונות לגבי חברי קיבוץ או תושבים בקיבוץ?

קיבוץ ואגודה שיתופית.

קיבוץ הינו אגודה שיתופית מתחום המשפט הפרטי. החלטות הקיבוץ מתקבלות במוסדות המוסמכים ברוב הנדרש.
יחד עם זאת החלטות קיבוץ, הגם שתתקבלנה ברוב, ניתן לתקוף בטענות שונות, כדוגמת חוסר סבירות, תקנת הציבור, עושק מיעוט, אפליה וודאי אם הן מנוגדות למתחייב בדין.
על פי המצב המשפטי נכון להיום ובהיעדר פסיקה מנחה לא ניתן לחייב להתחסן. לכן ניתן יהיה לתקוף החלטה של הקיבוץ לחייב חברים להתחסן מחמת חוסר חוקיות ופגיעה בזכויות יסוד.

תושבים בקיבוץ.

באשר לתושבים. גם אם כתוב בהסכם ההתקשרות עימם כי הם מחויבים לכללי הקיבוץ הרי שכללי הקיבוץ אינם יכולים לסתור את המתחייב בדין.

אנו נמשיך לעקוב אחר הפסיקה והדין ונשוב לעדכנכם ככל ויחול שינוי.

המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

הסבת שימוש בנכס בקיבוצים

בקיבוץ פלוני התפנה מבנה ציבור. והקיבוץ מבקש להפכו לדירת מגורים לאחר שישפץ את המבנה שיפוץ פנימי. הדבר אפשרי? נתחיל עם מספר מושגי יסוד. היתר בנייה-

טענה בעל פה המנוגדת להסכם

"אנחנו בונים בית בהרחבה בקיבוץ" כך פתחו שני זוגות שהגיעו לפגישת ייעוץ במשרדי. "במהלך המו"מ מול הקיבוץ התחייבו בפנינו על דברים שלא באים לידי ביטוי

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ