תביעה ייצוגית להשבת דמי טיפול ארגוני\עו"ד איילת רייך מיכאלי מגשרת ובוררת

לאחרונה הגיש משרדי תביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שעניינה השבת "דמי טיפול ארגוני". נושא זה רלוונטי לקיבוצים, מושבים וחברי מושבים. מהם נגבו לאורך השנים דמי טיפול, שלא כדין, למרות הפטור הקבוע בחוק.

פתיחה – דמי טיפול ארגוני.

החובה לתשלום דמי טיפול ארגוני קבועה בסעיף 1(א). לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977. שם נקבע: "מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי. המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום. ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי".

מכח סעיף זה שולחים ארגוני מעבידים שונים, ביניהם התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל. לאלפי מעבידים, בכל שנה, דרישות תשלום דמי טיפול ארגוני. מעבידים אלו אינם חברים בהתאחדות אך חייבים לשלם לה דמי טיפול ארגוני מכח ההוראה הנ"ל. התקנות קובעות כי דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה שמשלם המעביד לעובדיו. עוד אציין כי בפסיקה נקבע כי חובת תשלום דמי הטיפול הארגוני הינה חובה על פי חוק.

דמי טיפול ארגוני – קיבוץ, מושב, וחברים בהם.

דעו כי קיבוץ, מושב עובדים או חבר בו פטורים מתשלום דמי הטיפול הארגוני. סעיף 3 לתקנות קובע רשימת מעבידים עליהם לא חלות התקנות וממילא לא חלה החובה לתשלום דמי טיפול ארגוני. בין רשימת הפטורים מנויים גם "קיבוץ או מושב שיתופי" וגם "תנועה מושבית, מושב עובדים או חבר בו". כלומר, ככל שנגבו מקיבוץ, מושב שיתופי, מושב עובדים או חבר בו דמי טיפול ארגוני הדבר נעשה בניגוד לדין.

חשוב לציין כי בהתאם לתקנות. מפעל שנמצא בשליטת אחד מהמעבידים שבעצמם פטורים מתשלום דמי הטיפול, יהיה פטור גם הוא מתשלום דמי הטיפול. מכאן שגם חברה או אגודה הנמצאים בבעלות קיבוץ או מושב שיתופי. פטורים מחובת תשלום דמי הטיפול הארגוני לארגון המעבידים.  

תיאור מקרה – תשלום דמי טיפול ארגוני.

התביעה נולדה כיוון שייצגתי קיבוץ אשר נדרש לשלם דמי טיפול ארגוני ובעקבות טיפולי הדרישה הוסרה. בעקבות אותו מקרה כתבתי מאמר שמפורסם באתר משרדי למען ידעו כולם מתי לא צריך לשלם. בעקבות אותו מאמר פנה למשרדי חבר מושב בצפון. וסיפר על תביעה שהגישה התאחדות המלאכה והתעשייה נגד חברה שבעלותו, העוסקת בתחום המתכת. הלקוח סיפר כי במשך שנים גובה ההתאחדות מהחברה כספים בגין דמי טיפול ארגוני בסכומים של אלפי ₪. לאחרונה החליט לבדוק את הנושא. ומצא, אף שאיננו משפטן, כי החברה פטורה מתשלום דמי הטיפול. הלקוח פנה להתאחדות. אך זו, במקום להכיר בטעותה, עמדה על גביית דמי הטיפול ומשסרב הגישה כאמור תביעה נגד החברה.  

כאמור מבין המעבידים שפטורים מתשלום דמי הטיפול נמנים, בנוסף לקיבוצים, גם מושב עובדים ומי שחבר בו. כפי שהסברתי, חברה שבבעלות מעביד פטור, תהיה פטורה גם היא. היות והחברה נמצאת בבעלותו הבלעדית של הלקוח שהינו חבר מושב עובדים, פטורה החברה גם היא. בבדיקה שעשינו מצאנו שהלקוח אינו היחיד ממנו גובה ההתאחדות כספים בניגוד לתקנות.

תוצאות – הגשת תביעה ייצוגית.

משרדי פנה בשם החברה שבבעלות הלקוח להתאחדות. בהודעה כי היא פועלת בניגוד לדין. ובדרישה כי תפעל להשבת הכספים שגבתה כדמי טיפול ארגוני ממי שפטור מכך, שאם לא כן תוגש נגדה תביעה ייצוגית. לאחר שההתאחדות עמדה בסירובה, הוגשה לאחרונה התביעה הייצוגית.

המשמעות של תביעה ייצוגית היא, שמשרדנו מייצג באמצעות החברה בשמה הוגשה התביעה, את כלל "חברי הקבוצה". שהם אותם מעבידים מהם גבתה ההתאחדות דמי טיפול ארגוני על אף שהם פטורים מכך. אני מאמינה ומקווה שבית המשפט יקבל את התביעה. ויורה להתאחדות לחדול מגביית הכספים מקיבוצים וממעבידים פטורים אחרים. וכן יורה להשיב את הכספים שנגבו שלא כדין בשבע השנים האחרונות. כדאי שקיבוצים ומושבי עובדים יערכו בדיקה האם נגבו מהם כספים בגין דמי טיפול ארגוני.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

אחריות נושאי משרה

כבכל עסק, גם בקיבוץ מכהנים בעלי תפקידים המוגדרים כ"נושאי משרה". אלו יכולים להיות נושאי משרה בקיבוץ עצמו או בתאגידים שבבעלותו. על נושאי המשרה, אשר מתווים

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ