זהות ועדים באגודות שיתופיות

ועד יישוב.

ביישובים שיתופיים רבים קיימת זהות ועדים. בין הרכב האנשים המכהנים בוועד האגודה השיתופית לבין אלו המכהנים בוועד המקומי. שבתחומו פועלת אותה אגודה שיתופית. בעקבות דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2009 (להלן: "דו"ח המבקר"). אשר פורסם ביום 13.10.10. ומתח ביקורת קשה על התנהלות הועדים המקומיים במועצות האזוריות. בין השאר בסוגיית "זהות הוועדים". ראיתי לנכון להביא בפניכם בתמצית את הוראות הדין והפסיקה. וכן את האמור בדו"ח המבקר בעניין זה.
בראש ובראשונה יש לדעת, כי הזהות האנושית שבין שני הוועדים, אינה גורעת מכך, כי מדובר בשני גופים שונים ונפרדים מהבחינה המשפטית.

מועצות איזוריות.

עקרון זהות הועדים נקבע בסעיף 91(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). התשי"ח – 1958 (להלן: "הצו"). הקובע כי:. "מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב… יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב".
מנוסח הסעיף הנ"ל עולה, כי עקרון זהות הוועדים חל רק על אגודה שיתופית חקלאית. בדו"ח המבקר נמתחה ביקורת על אגודות קהילתיות, שאינן אגודות חקלאיות. בהן מכהנים חברי וועד ההנהלה גם כחברי הועד המקומי. ומבקר המדינה העיר למשרד הפנים, כי עליו למנוע מצב זה.

ועד מקומי.

יודגש, כי הצו מונה מקרים בהם יש לצרף לוועד המקומי גם נציגים של בוחרים. שאינם חברי האגודה השיתופית. וכן מקרים בהם, למרות עקרון זהות הוועדים, יש לקיים בחירות לוועד המקומי של יישוב שיתופי. (למשל:. כאשר מספר הבוחרים ביישוב, שאינם חברי האגודה השיתופית, עולה על מספר הבוחרים חברי האגודה השיתופית).
חשוב לדעת, כי גם במצב בו נשמר עקרון זהות הוועדים. זהות זו באה לידי ביטוי בהרכב האנושי של שני הגופים ותו לא. 

בעניין זהות ועדים.

בעניין זה כבר נקבע בפסיקה[1], כי וועד ההנהלה והוועד המקומי משמשים כשני אורגנים משפטיים שונים. ונפרדים הן מבחינת התפקידים, במהותם ובהיקפם, המוטלים על כל אחד מהם. והן מבחינת מיקומו של כל אחד משני גופים אלה במערכת הנורמות המשפטיות. משמעות האמור הינה כי, בין היתר, הוועד מקומי מנותק מהאסיפה הכללית של האגודה. ובוודאי שאיננו כפוף לה. וכל כוחו ופעילותו באים מכח הוראות הצו ומכוחן בלבד.
בדו"ח המבקר הושם הדגש על כך, כי הוועד המקומי ביישוב שיתופי הוא גוף ציבורי. האחראי לניהול ענייניו המוניציפאליים של היישוב. על פי הוראות הצו וסמכותו פרושה על כל תושביו. לעומתו, האגודה החקלאית היא גוף פרטי. שייעודו, מטרותיו ותפקידיו כפופים להוראות פקודת האגודות השיתופיות ולתקנון האגודה. וסמכותו חלה על חבריו.

מיסים מוניציפליים.

מבקר המדינה מוסיף וקובע. כי נוכח היותו של הוועד המקומי גוף משפטי נפרד מהאגודה החקלאית. עליו לנהל, בין היתר, מערכת הנהלת חשבונות נפרדת מזו של האגודה החקלאית. וכן להיות בעל חשבון בנק נפרד ולהגיש דו"ח כספי נפרד על פעילותו. כמו כן, אם הוועד המקומי מעוניין שגוף אחר, לרבות האגודה החקלאית, ייתן שירותים מוניציפאליים ביישוב במקומו. עליו להתקשר עם אותו גוף על פי הכללים שנקבעו בצו. דו"ח המבקר מותח ביקורת על כך, כי ביישובים רבים זהות הוועדים באה לידי ביטוי לא רק במבנה האנושי. אלא גם בתפקוד הוועדים.

לאור כל שפורט אנו ממליצים לכם לבחון את התנהלות וועד האגודה והוועד המקומי בתחום מושבכם. אנו נעמוד לרשותכם בנושא, ובכלל.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין" מתמחה בקיבוצים, תאגידים ובתחום המסחרי-חקלאי.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.


[1] בגצ 921/89 אברהם נחום נ' רשם האגודות השיתופיות פ"ד מד(1) 516 (1990)

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

הסגת גבול במושב

שאלה: הנני מחזיק בנחלה במושב. לפני שנים רבות פלש בעל הנחלה הסמוכה לשטחי וכעת הוא משתמש בחלק מנחלתי. לטענת השכן לא מדובר בפלישה. מה באפשרותי

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ